Kulikowe Pole 1380

Opis

Kulikowe Pole 1380

System: Średniowiecze

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: 1 żeton – 100-150 ludzi

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: Bitwa na Kulikowym Polu, stoczona 8 września 1380, była punktem zwrotnym w historii Rosji i jednym z największym starć średniowiecznych w Europie wschodniej. Mongołowie ze Złotej Ordy stanęli naprzeciwko wojsk rosyjskich możnowładców, zjednoczonych pod wodzą księcia moskiewskiego Dymitra, zwanego potem Dońskim. Dzięki lepszemu planowi bitwy oraz wykorzystaniu jednostek ukrytych w zasadzce, Rosjanie zdołali wygrać, przerywając dominację mongolską w Rosji, choć trzeba było jeszcze dużo czasu aby uległa ona całkowitemu zakończeniu. Wiktoria na Kulikowym Polu była zarazem początkiem dominacji Moskwy na Rusi. Ale czy mongołowie mogli jednak odnieść zwycięstwo, a ich rządy na ziemiach ruskich trwać dłużej? Gracze mogą sprawdzić to sami.