Borodino 1812

Opis

Borodino 1812

System: Napoleon

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: Brygada-pułk

Plansza: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 2

Opis: Bitwa pod Borodino została stoczona 7 września 1812 podczas francuskiej inwazji na Rosję, zwanej przez Napoleona “Drugą wojną polską”. W starciu uczestniczyło około 250 000 żołnierzy, zaś łączne straty wyniosły 70 000, co uczyniło ten dzień najkrwawszym w dziejach wojen napoleońskich. Wielka Armia przeprowadziła atak na pozycje rosyjskie, powoli spychając obrońców, jednak na żadnym odcinku nie udało się zniszczyć nieprzyjaciela, przez co bitwa nie przyniosła rozstrzygnięcia. Gra obejmuje całą bitwę pod Borodino oraz stoczoną dzień wcześniej bitwę o redutę Szewardino. Gracze mają okazję sie przekonać, co by się stało, gdyby Napoleon użył swoich najlepszych jednostek – Cesarskiej Gwardii. Jej atak mógł odegrać decydująca rolę, a jednak Napoleon chciał pozostawić przynajmniej jedną ze swoich rezerw nienaruszoną. Czy książę Józef Poniatowski był w stanie szybciej zdobyć Uticę i wyjść na tyły wroga? A może Rosjanie byli w stanie utrzymać wszystkie umocnienia do końca dnia, wykrwawiając Francuzów jeszcze bardziej?