Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej 1939 Tom III

Opis

Tom III Wielkiego Atlasu Kampanii Wrześniowej 1939 roku, obejmuje działania Wojska Polskiego i niemieckiego Wehrmachtu na północnych rubieżach II Rzeczypospolitej pomiędzy 1 a 8 września. Publikacja została podzielona na trzy rozdziały:

– Armia “Poznań” – 1-8 września 1939 r.

– Armia “Łódź” – 1-8 września 1939 r.

– Armia “Prusy” – 1-9 września 1939 r.

Obszarem działań jest centralna Polska pomiędzy miastami: Bydgoszcz, Poznań, Częstochowa, Kielce aż do linii rzeki Wisły. W przypadku niemieckiego Wehrmachtu, udział w działaniach wojennych brały: 4. Armia z Grupy Armii “Północ” oraz 8. i 10. Armia z Grupy Armii “Południe”.

Każdy dzień, dla każdej armii, rozpoczyna się mapą w skali 1:300 000 wraz z naniesionymi pozycjami wojsk w skali dywizyjno-pułkowej. Kolejnymi mapami dziennymi są arkusze dla poszczególnych dywizji i brygad na podkładach 1:100 000. W miarę możliwości, działania te zostały rozrysowane w skali batalionu, kompanii, szwadronu i baterii.

W przypadku, gdy poszczególne związki taktyczne działają na tym samym obszarze, narysowałem je na jednym podkładzie by ukazać ich współdziałanie lub też wykazać potencjalną możliwość współpracy.

Walki Armii “Prusy” zostały narysowane do 9 września, czyli do ostatniego dnia regularnych działań Południowego Zgrupowania.


Format: A3 (29,7 x 42 cm)
91 map
Oprawa: twarda

Wizualizacja jednostek: Znaki taktyczne w NATO


Armia “Poznań”, 1-8 września

 1. Armia “Poznań”, 1 września
 2. 26. Dywizja Piechoty, 1 września
 3. 14. Dywizja Piechoty, 1 września
 4. Leszno, Rydzyna, 1 września
 5. Rawicz, Bojanowo, Kaczkowo, 1 września
 6. 25. Dywizja Piechoty, 1 września
 7. Twierdza Poznań, wrzesień 1939 roku
 8. Armia “Poznań”, 2 września
 9. 26. Dywizja Piechoty, 2 września
 10. Rawicz, 2 września
 11. Leszno, Wschowa, 2 września
 12. 25. Dywizja Piechoty, 2 września
 13. Armia “Poznań”, 3 września
 14. 26. Dywizja Piechoty, 3 września
 15. 25. Dywizja Piechoty, 3 września
 16. Armia “Poznań”, 4 września
 17. 26. Dywizja Piechoty, 4 września
 18. 17. i 25. Dywizja Piechoty, 4 września
 19. Armia “Poznań” i Armia “Pomorze”, 5 września
 20. 26. Dywizja Piechoty, 5 września
 21. 17. i 25. Dywizja Piechoty, 5 września
 22. Armia “Poznań” i Armia “Pomorze”, 6 września
 23. 14 Dywizja Piechoty, 6 września
 24. Schrony bojowe pod Mogilnem, wrzesień 1939 r.
 25. 17. i 25. Dywizja Piechoty, 6 września
 26. Armia “Poznań” i Armia “Pomorze”, 7 września
 27. 14. Dywizja Piechoty, 7 września
 28. 17. i 25. Dywizja Piechoty, 7 września
 29. 17., 25. Dywizja Piechoty i Wielkopolska BK, noc z 7 na 8 września
 30. Armia “Poznań” i Armia “Pomorze”, 8 września
 31. 25. Dywizja Piechoty i Podolska Brygada Kawalerii, 8 września
 32. 14.,25. i 17. Dywizja Piechoty, 8 września

Armia “Łódź”, 1-8 września

 1. Armia “Łódź”, 1 września
 2. Kępno, 1 września
 3. Ostrzeszów, 1 września
 4. Oddział Wydzielony nr 2, 1 września
 5. 28. Dywizja Piechoty, 1 września
 6. 30. Dywizja Piechoty, 1 września
 7. Wołyńska BK i Oddział Wydzielony “Truskolasy” (7. DP), 1 września
 8. Armia “Łódź”, 2 września
 9. 28. Dywizja Piechoty, 2 września
 10. 30. Dywizja Piechoty, 2 września
 11. Wołyńska Brygada Kawalerii, 2 września
 12. Armia “Łódź”, 3 września
 13. 10. Dywizja Piechoty, 3 września
 14. 28. Dywizja Piechoty, 3 września
 15. 30. Dywizja Piechoty, 3 września
 16. 2. pułk piechoty, 3 września
 17. Armia “Łódź”, 4 września
 18. 10. Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii, 4 września
 19. 28. Dywizja Piechoty, 4 września
 20. 30. Dywizja Piechoty, 4 września
 21. 2. pułk piechoty, 4 września
 22. Armia “Łódź”, 5 września
 23. 6. pułk strzelców konnych, 5 września
 24. 10. Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii, 5 września
 25. 28. Dywizja Piechoty, 5 września
 26. 30. Dywizja Piechoty, 5 września
 27. 2. pułk piechoty, 5 września
 28. Armia “Łódź”, 6 września
 29. Armia “Łódź”, 7 września
 30. 28. i 30. Dywizja Piechoty, 7 września
 31. Armia “Łódź”, 8 września
 32. Grupa Operacyjna gen. Thommee, 8 września

Armia “Prusy”, 1-9 września

 1. Armia “Prusy”, 1 września
 2. Armia “Prusy”, 2 września
 3. Armia “Prusy”, 3 września
 4. Armia “Prusy”, 4 września
 5. 19. Dywizja Piechoty, 4 września
 6. Armia “Prusy”, 5 września
 7. 19. Dywizja Piechoty, 5 września
 8. 29. Dywizja Piechoty i Wileńska Brygada Kawalerii, noc z 5 na 6 września
 9. Grupa płk. Glabisza, 5 września
 10. Armia “Prusy”, 6 września
 11. 13. Dywizja Piechoty, 6 września
 12. 36. Dywizja Piechoty, 6 września
 13. Oddział Wydzielony 3. Dywizji Piechoty, 6 września
 14. Grupa płk. Glabisza, 6 września
 15. Armia “Prusy”, 7 września
 16. 13. Dywizja Piechoty, 7 września
 17. 36. Dywizja Piechoty, 7 września
 18. 3. Dywizja Piechoty, 7 września
 19. 12. Dywizja Piechoty, 7 września
 20. Armia “Prusy”, 8 września
 21. 36. Dywizja Piechoty, 8 września
 22. 3. i 12. Dywizja Piechoty, 8 września
 23. Armia “Prusy”, 9 września
 24. 3. i 12. Dywizja Piechoty, 9 września

Armia “Kraków”

 1. 7. Dywizja Piechoty, 2 września
 2. 7. Dywizja Piechoty, 3 września
 3. Schrony bojowe na pozycji Częstochowa