Wielki Atlas Kampanii Wrześniowej 1939 Tom V

Opis

Tom V Wielkiego Atlasu Kampanii Wrześniowej 1939 roku, obejmuje działania Wojska Polskiego, na obszarze zachodniego Mazowsza.

W polskiej historiografii wojskowej działania te nazywane są bitwą nad Bzurą. Od 9 września 1939 roku, związki taktyczne dwóch polskich armii “Poznań” i “Pomorze” wykonywały kolejne uderzenia na niemiecką 8. Armię. Pierwszą fazą boju było uderzenie Grupy Operacyjnej generała Knoll-Kownackiego na rozciągniętą niemiecką 30. Dywizję Piechoty. Mimo ponad trzykrotnej przewagi w ludziach i sprzęcie, osiągnięciu całkowitego zaskoczenia i przewagi manewru Wojsko Polskie nie było w stanie rozbić nieprzyjaciela w pasie ponad 50 kilometrowym. Niemiecka 30. DP mimo znacznych strat i konieczności ciągłego odwrotu, została wkrótce wzmocniona kolejnymi związkami 8. Armii i wraz z nimi przeszła do przeciwuderzeń.

Kolejnym etapem walk nad Bzurą było polskie uderzenie na kierunku Łowicz-Skierniewice. Tu Wojsko Polskie poniosło klęskę praktycznie na stracie całej akcji. Od tego momentu, to Niemcy przejęli całkowicie inicjatywę w bitwie. Wyprowadzali kolejne uderzenia i zamykali polskie oddziały w coraz ciaśniejszym kotle. Niemiecka 3. DP, przeprawiając się przez Wisłę pod Płockiem wyszła na głębokie tyły wojsk generała Kutrzeby. Pozostało jedynie mozolne przebijanie się przez dolną Bzurę ku zbawiennej Puszczy Kampinoskiej. Ale i tam Niemcy wprowadzili swoje siły i czynili wszystko by zatrzymać Polaków zanim ci dojdą do Warszawy. Pod koniec walk nad Bzurą, po stronie niemieckiej działały prawie wszystkie związki szybkie Grupy Armii “Południe” i znaczna większość jednostek piechoty. Jedenaście dni walk nad Bzurą, choć nie przyniosło oczekiwanego skutku rozbicia wojsk niemieckich idących na Warszawę, pozwoliło innym oddziałom, w tym Armii “Lublin” na przygotowanie swoich pozycji. Zamierzone działania Niemców przez środkową Wisłę zostały na jakiś czas zatrzymane. Należy jednak stwierdzić, że przegrana nad Bzurą była początkiem końca walk, i choć nadal toczyły boje liczne związki wojska polskiego, nie można już było liczyć na odwrócenie losów kampanii.


Format: A3 (29,7 x 42 cm)
62 mapy
Oprawa: twarda

Wizualizacja jednostek: Znaki taktyczne w NATO


Spis map

 1. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Łódź”, “Warszawa”, 9 września
 2. Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 9 września
 3. 25., 17. i 14. Dywizja Piechoty, 9 września
 4. Wielkopolska BK, 9 września
 5. Armia “Łódź”, 9 września
 6. 30. Dywizja Piechoty, 9 września
 7. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Łódź”, “Warszawa”, 10 września
 8. Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 11 września
 9. 25. i 17. Dywizja Piechoty, 10 września
 10. 17. i 14. Dywizja Piechoty, 10 września
 11. Wielkopolska BK, 10 września
 12. Grupa Operacyjna gen. Thom’e, 10 września
 13. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Łódź”, “Warszawa”, 11 września
 14. Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 11 września
 15. 25. i 17. Dywizja Piechoty, 11 września
 16. 17. i 14. Dywizja Piechoty, 11 września
 17. Wielkopolska BK i 4 Dywizja Piechoty, 11 września
 18. 4. i 16. Dywizja Piechoty, 11 września
 19. Dyslokacja wojsk pod Płockiem 11 września
 20. Walki pod Płockiem, 12 września
 21. Walki pod Płockiem, 13 września
 22. Walki pod Płockiem, 14 września
 23. Walki pod Płockiem, 15 września
 24. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Łódź”, “Warszawa”, 12 września
 25. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Skotnickiego, 12 września
 26. 25. Dywizja Piechoty, 12 września
 27. 17. i 14. Dywizja Piechoty, 12 września
 28. Wielkopolska BK i 4. Dywizja Piechoty, 12 września
 29. 16. Dywizja Piechoty, 12 września
 30. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Łódź”, “Warszawa”, 13 września
 31. Grupa Operacyjna Kawalerii gen. Skotnickiego, 13 września
 32. 25., 17. i 14. i 4. Dywizja Piechoty, 13 września
 33. Wielkopolska BK, 4. i 16. Dywizja Piechoty, 13 września
 34. 26. Dywizja Piechoty, 13 września
 35. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 14 września
 36. Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 14 września
 37. 17. i 14. Dywizja Piechoty, 14 września
 38. 26. Dywizja Piechoty, 14 września
 39. 14., 4. i 16. Dywizja Piechoty, 14 września
 40. Wielkopolska BK, 14 września
 41. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 15 września
 42. Wielkopolska BK i 17. Dywizja Piechoty, 15 września
 43. 14., 17. i 26. Dywizja Piechoty, 15 września
 44. Podolska BK, 15., 25. i 17. Dywizja Piechoty, 15 września
 45. Grupa “Szewce”, 15 września
 46. 4., 14, 16.,17. i 26. Dywizja Piechoty, 15 września
 47. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 16 września
 48. Wielkopolska i Podolska BK, 15. i 25. Dywizja Piechoty, 16 września
 49. 15., 25., 17., 14. i 26. Dywizja Piechoty, 16 września
 50. Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 16 września
 51. 4., 14., 17., 16. i 26. Dywizja Piechoty, 16 września
 52. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 17 września
 53. Wielkopolska i Podolska BK, 15. i 25. Dywizja Piechoty, 17 września
 54. 4., 16., 26. DP, Grupa Operacyjna gen. Skotnickiego, 17 września
 55. 15., 25., 14. i 17. DP, 17 września
 56. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 18 września
 57. Podolska i Wielkopolska BK, 18 września
 58. 15. i 25. Dywizja Piechoty, 18 września
 59. 4., 16., 17., 14., 26., 27. Dywizja Piechoty, 18 września
 60. Armia “Poznań”, “Pomorze”, “Warszawa”, 19 września
 61. Podolska i Wielkopolska BK, 15. i 25. Dywizja Piechoty, 19 września
 62. 4. Dywizja Piechoty, 19 września