Budziszyn 1945

Opis

Czerwony Huragan (Budziszyn 1945)

System: Wielkie Bitwy 1939-45 (WB-95)

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: Dywizja-pułk

Plansza: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: 1-szy Front Ukraiński, dowodzony przez marszałka Koniewa, był jedną z dwóch sowieckich grup armii, które mogły zdobyć Berlin. Rywalizacja pomiędzy Koniewem a Żukowem była powszechnienie znana, zatem Stalin dał każdemu z nich szansę na zdobycie stolicy Niemiec. Plan Koniewa zakładał uderzenie od południa i początkowo układał się pomyślnie, jednak uderzenie szybko spotkało się z kontrakcją Niemców, którzy na ten odcinek rzucili elitarne dywizje SS oraz dywizje pancerno-spadochronowe “Herman Goering”. Polskie i sowieckie dywizje zostały uwikłane w krwawe walki, zaś nacisk Niemców był tak mocny, że niektóre z oddziałów Koniewa zostały zmuszone do odwrotu. Stoczona pod Budziszynem bitwa była jedną z największych w dziejach wojska polskiego w drugiej wojnie światowej. Gra może być połączona z grą “Berlin 1945“, aby rozegrać wielkie starcie na terenach zachodniej polski i wschodnich Niemiec i odtworzyć wyścig do Berlina pomiędzy Żukowem a Koniewem.