powrót return
Opublikowano

Friedland 1807

Friedland-1807 - gra planszowa

W kolekcji naszych gier znalazła się właśnie nowa publikacja – Friedland 1807.

Bitwa pod Frydlandem, stoczona 14 czerwca 1807 roku, była znaczącym starciem podczas wojen napoleońskich, a dokładniej wojny Czwartej Koalicji. Było to decydujące zwycięstwo armii francuskiej dowodzonej przez cesarza Napoleona I nad siłami rosyjskimi pod dowództwem generała Levina Augusta von Bennigsena.

Tło

W 1806 roku Czwarta Koalicja, składająca się z Prus, Rosji, Saksonii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, została utworzona w celu przeciwdziałania rosnącej potędze napoleońskiej Francji. Po serii francuskich zwycięstw, w tym bitwie pod Jeną-Auerstedt, Francuzi przejęli kontrolę nad dużą częścią Prus. Na początku 1807 roku Wielka Armia Napoleona wkroczyła do Polski i stanęła naprzeciw armii rosyjskiej.

Przygotowania do bitwy

Armia rosyjska, dążąc do przegrupowania się i rozpoczęcia kontrnatarcia, ulokowała się w pobliżu miasta Frydland (obecnie Prawdinsk w Rosji). Napoleon, pragnąc sprowokować Rosjan do decydującej bitwy, szybko ruszył, by ich zaatakować.

Bitwa

Bitwa rozpoczęła się wczesnym rankiem 14 czerwca 1807 roku. Kluczowe aspekty bitwy obejmują:

  • Początkowe starcia: Siły rosyjskie były początkowo rozproszone, z niektórymi jednostkami wciąż przekraczającymi rzekę Alle. Napoleon wykorzystał tę okazję, by skoncentrować swoje wojska przeciwko Rosjanom.
  • Strategia francuska: Napoleon zastosował klasyczną strategię centralnej koncentracji, gromadząc swoje wojska, by przeprowadzić potężne, skoordynowane ataki. Siły francuskie, korzystając z lepszej artylerii i dobrze zorganizowanych ataków piechoty, odparły oddziały rosyjskie.
  • Niekorzystne położenie Rosjan: Rosjanie znaleźli się w trudnej sytuacji, z plecami do rzeki i ograniczonymi możliwościami odwrotu. Gęsty teren i samo miasto Frydland ograniczały ich ruchy i utrudniały skuteczne rozmieszczenie sił.
  • Decydujący atak: Po południu Napoleon rozkazał przeprowadzić masowy atak na lewe skrzydło rosyjskie. Siły francuskie, w tym kawaleria i piechota, przytłoczyły rosyjskie linie obronne. Armia rosyjska została skutecznie rozdzielona i zepchnięta w kierunku rzeki Alle.
  • Odwrot Rosjan: W obliczu okrążenia i dużych strat, generał Bennigsen rozkazał odwrót przez rzekę. Odwrót przerodził się w chaos, a wielu rosyjskich żołnierzy utonęło podczas próby przeprawy pod ostrzałem artyleryjskim Francuzów.

Wynik

Bitwa pod Frydlandem zakończyła się decydującym zwycięstwem Francuzów. Straty rosyjskie były znaczne, szacowane na około 20 000 zabitych, rannych lub pojmanych. Straty francuskie były znacznie mniejsze, szacowane na około 8 000.

Znaczenie

Zwycięstwo pod Frydlandem zmusiło cara Aleksandra I do szukania pokoju z Napoleonem. Doprowadziło to do zawarcia traktatu w Tylży w lipcu 1807 roku, który zakończył wojnę Czwartej Koalicji. Traktat znacząco przekształcił polityczny krajobraz Europy:

  • Zmiany terytorialne: Traktat spowodował znaczne zmiany terytorialne, w tym utworzenie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Westfalii, obu pod wpływem Francji.
  • Sojusz francusko-rosyjski: Traktat ustanowił tymczasowy sojusz między Francją a Rosją, izolując Wielką Brytanię i prowadząc do wprowadzenia systemu kontynentalnego, blokady Napoleona mającej na celu osłabienie brytyjskiego handlu.

Bitwa pod Frydlandem ukazała geniusz wojskowy Napoleona i ugruntowała jego dominację w Europie. Stanowiła ona szczyt potęgi napoleońskiej przed ostatecznym upadkiem, który rozpoczął się nieudaną kampanią rosyjską w 1812 roku.