262

Description

“262” is a wargame showing the fights of fighter and bomber planes over Europe in 1944-45. Players may perform air operations as pilots of  Luftwaffe, British RAF or US Air Force. Air combat, fight against bombers expeditions or their protection are the main tasks of the players. The variety of scenarios guarantees fast and excellent play.


“262” es un senzill joc de guerra de simulació historica que mostra els combats aeris entre caces i bombarders sobre els cels d’Europa a 1944-45 a la Segona Guerra Mundial. Els jugadors poden realitzar operacions aeries com a pilots de la Luftwaffe alemanya, La RAF britanica o la Força Aeria dels Estats Units. El combat aeri, la lluita contra les expedicions de bombarders o la seva protecció son les tasques principals dels jugadors. La varietat de escenaris garanteix un joc rapid i entretingut.


“262” es un sencillo juego de guerra de simulación histórica que muestra los combates de cazas y bombarderos sobre Europa en 1944-45 durante la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores pueden realizar operaciones aéreas como pilotos de la Luftwaffe alemana, la RAF británica o la Fuerza Aérea de los EE. UU. El combate aéreo, la lucha contra las expediciones de bombarderos o su protección son las tareas principales de los jugadores. La variedad de escenarios garantiza juegos rápidosy entretenidos.