Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Forum (english) |
Przepraszamy, strona w budowie
Scenariusze
Gry systemowe:
WrzesieÄ 1939 (W39)
Wybrzeýe 1939
Pomorze 1939
M¸awa 1939
Suwalszczyzna 1939
Bzura 1939
 
W tym systemie także:
Wo¸omin 1920
 
Bitwy II wojny ćwiatowej (B35)
Bitwy II wojny ćwiatowej
Szczury Pustyni
Burza Zimowa 1942
Kasserine 1943
Ancona 1944
Arnhem 1944
Bostogne 1944 (Ardeny)
Malmedy 1944 (Ardeny)
Normandia 1944 - Bradley
Normandia 1944 - Montgomery
Odra 1945
Culdron
 
Front wschodni 1940-45 (WB95)
Chark—w 1942
SmoleÄsk 1941
Bagration 1944
Budapeszt 1945
 

Bagration 1944

1. Operacja Siedlecka
Operacja warszawska, którą przedstawiliśmy w grze BAGRATION 1944, ukazuje starcie wojsk niemieckich i sowieckich, do jakiego doszło pod koniec lipca i na początku sierpnia 1944. Tym razem, za pomocą żetonów (dołączonych do DRAGONA nr 5) możliwe będzie rozegranie starć jakie miały miejsce od 24 lipca.
Idące w szpicy frontu radzieckie korpusy kawalerii i korpus zmechanizowany, omijały większe skupiska niemieckich wojsk i posuwały się w kierunku Wisły. Ich podstawowym zadaniem było odcięcie od zaopatrzenia tych wojsk niemieckich, które podjęłyby walkę z siłami głównymi 3 Frontu Ukraińskiego. Zadanie to było całkiem możliwe do wykonania, gdyż liczba radzieckich jednostek (ta nominalna) wskazywałaby na silne uderzenia wojsk szybkich.
Jednak reakcja Niemców była planowa i przemyślana, nie dali się oni zwieść licznym zagonom nieuchwytnej kawalerii i przeszli do planowego oczyszczania sektorów Frontu ze wszystkich jednostek sowieckich, którym udało się przerwać na tyły wojsk niemieckich. Z innych odcinków frontu ściągnięto odwody (m.in. 4 DPanc. z 2 APanc.). Jednostki te przydzielone czasowo do 9 Armii niemieckiej szybko uporały się z licznymi, lecz słabymi siłami radzieckimi i dały czas na przygotowanie pozycji obronnych przed nadciągającym rosyjskim walcem.
Niestety po kilku dniach siły te wycofano. Rozpoczynając grę OPERACJA SIEDLECKA należy stosować się bezwzględnie do założonego na początku własnego planu działania. Każde przemieszczenie dywizji czy pułku musi uwzględniać fakt, że za kilka dni na planszy pojawią się niezliczone dywizje radzieckie i pozostawienie jakiejkolwiek luki umożliwić może wdarcie się w ugrupowania niemiecki takiego związku operacyjnego jak sowiecka 2 APanc.

Szczegóły

2. Bagration II
Wydana swego czasu gra "Bagration 1944" zawierała szereg błędów rzeczowych (brak żetonów, nieprawidłowe rozstawienie oddziałów itd.), które wprawdzie nie uniemożliwimy toczenia rozgrywki, ale sprawiały, że nie miała ona wiele wspólnego z rzeczywistym przebiegiem bitwy stoczonej na przedpolach Warszawy latem 1944 roku. W poniższym tekście postaramy się skorygowaó te wcześniejsze błędy. Mamy nadzieję, że te poprawki zachęcą Was do ponownego sięgnięcia po "Bagrationa 1944".
Brakujące jednostki:
Wszystkie brakujące oddziały zostały wydane w formie suplementu, dołączonego do "Dragona" 3/99. Znalazły się tam również poprawione żetony wydrukowane błędnie na arkuszach dołączonych do gry "Bagration 1944".
Na przykiad niemiecka grupa taktyczna "E" była w rzeczywistości oddziałem piechoty, a nie pancernym. Podobnie grupy Reinefartha i Stahela (a nie Schirmera) z Warszawy. Dywizja 203 była dywizją ochrony, słabszą od normalnej dywizji piechoty. Podobnie było ze 174 Dywizją Rezerwową. Niemiecka 5 dywizja to jednostka strzelecka, złożona tylko z dwóch pułków, za to silniejszych od klasycznych puików piechoty, itd.
Niektóre błędy w edycji jednostek, dotyczące tylko numeracji, a nie majace wptywu na rzeczywistą silę oddziałów nie zostały już uwzględnione (np. na interesującym nas obszarze walczył 507 a nie 503 batalion czołgów ciężkich; zamiast 1 i 2 BK walczyły 3 i 4 BK, podobnie jest z numeracją niektórych batalionów dział szturmowych). Przepraszamy, ale na poprawienie tych usterek zabrakło już nam miejsca. Jak już wspomniałem, nie mają one znaczenia dla przebiegu gry, ucierpiała w tym momencie jedynie prawda historyczna.
W grze nie biorą udziału żetony: niemieckiego III K SS (w rzeczywistości IV KPanc SS - zastąpiliśmy go odpowiednimi żetonem), 14 i 24 DP.
Grupa Konno-Zmechanizowana Kriukawa:
Sztab radzieckiej grupy szybkiej gen. Kriukowa ("K") może wspierać walkę wszystkich radzieckich oddziałów kawalerii, zmotoryzowanych i pancernych na normalnych zasadach.
Koncentracja oddziałów:
Przepis 12.1 dotyczy również oddziałów z radzieckiego I KZmech. i IX KPanc.
Wyjście jednostek poza planszę:
Oddziały obu graczy zmuszone do ucieczki poza planszę, mogą na nią powrócić w następnym etapie, w odległości maksymalnie 4 heksów od pola, z którego opuściły planszę (odnośny fragment paragrafu 7.37 uważa się za nieaktualny): jeśi heksy te są zajęte przez jednostki przeciwnika (bądź znajdują się we wrogich strefach kontroli), to dana jednostka opóźniając swoje wejście o kolejny etap, może zostać wprowadzona na planszę kolejne 4 pola dalej, itd. Taką sarną procedurę stosujemy, gdy oddziały przeciwnika blokują wejście na planszę uzupełnień.
Tabela walki:
W niniejszym scenariuszu zalecamy wykorzystanie tabeli "Rezultaty walki" dołączonej do gry "Budapeszt 1945", z niewielką modyfikacją: kropka oznacza, że atakujący traci jeden poziom sprawności bojowej tylko w przypadku wyrzucenia 6 oczek.

Szczegóły