Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Aktualności | Sklep | Księgarnia | Punkty sprzedaży | Wydane gry | Archiwum | Errata | Scenariusze |
| Komentarze do gier | Armagedon | Redakcja | Linki | Pliki do pobrania |
| Forum (english) |
Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 22 867 65 64 lub 502 05 37 36
Komentarze do gier
Pytania i odpowiedzi
Bitwy II wojny światowej
 
Zadaj pytanie
 
Uzupełnienia przepisów
Wrzesień 1939
Bitwy II wojny światowej
Ardeny 1944
 
FAQ
Bitwy II wojny światowej
 

FAQ - Bitwy II wojny światowej (B35)

Wykonane przez:         Paweł Ciołek

Na podstawie działu "System B-35" forum Taktyki i Strategii

 

Spis treści:

1. Kolumny transportowe:

2. Saperzy, pola minowe, etc.:

3. Umocnienia, forty, zapory p-panc.:

4. Lotnictwo, artyleria p-lot., desant powietrzny:

5. Walka, kontratak, ucieczka, pościg, straty po walce etc.:

6. Atak z zaskoczenia:

7. Etapy nocne:

8. Walka w marszu (WzM, WM):

9. Walka ogniowa (WO):

10. Desant morski, jednostki morskie:

11. Pancerzownice:

12. Rozpoznanie:

13. Artyleria, SOA, nawała artyleryjska, etc.:

14. Wielkość stosu, grupy bojowe:

15. Sztaby, zaopatrzenie:

16. Ruch:

17. Pozostałe (SS, działa 88 mm, ckm, SpW ):

 

 

 

1. Kolumny transportowe:

1)

P[WojtekS] :

Jak to jest z ciężarówkami w kolumnach transportowych?

Inaczej jadą kolumny, a całkowicie inaczej jednostki piechoty zmechanizowanej. Czy są tam inne

samochody?

 

O[RK] :

Kolumny transportowe (ciężarówka na żetonie) poruszają się wzdłuż dróg wydając 1/4 punktu ruchu za pole drogi i posiadają ruchliwość 8 PR, piechota zmotoryzowana (żołnierz i ciężarówka na żetonie) porusza się wzdłuż dróg wydając 1/3 PR za pole i posiada ruchliwość 8 PR - tak, jak

kolumny, zaś piechota zmechanizowana (transporter opancerzony albo transporter opancerzony i żołnierz na żetonie) porusza się wzdłuż dróg wydając 1/2 PR za pole i posiada ruchliwość 10 PR.

Piechota zmechanizowana porusza się więc najszybciej w terenie, ale wolniej po drogach, gdyż

wykorzystuje pojazdy gąsienicowe (np. Alianci: Half Trucki) - piechota zmech.: 10x1/2(za pole)=

20 pól po drodze, piechota zmot.: 8x1/3(za pole)=24 pola po drodze. Co do różnic między

poruszaniem się wzdłuż dróg kolumn transportowych i piechoty zmotoryzowanej (wykorzystującej

oczywiście "te same" ciężarówki, co kolumny transportowe) sprawa jest bardziej zawiła i

rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda nielogicznie.

Kolumny transportowe wyodrębniono kiedyś miedzy innymi ze względu na niemieckie działa 88 mm (Flaki), które te kolumny miały przewozić. W rzeczywistości podczas walk z reguły dział było więcej niż mających je przewozić kolumn, stąd zawsze istniały problemy z transportem. Ponadto załadowanie tych dział na kolumnę było zawsze dość pracochłonne i zabierało czas, tak że w razie

nagłego ataku nie można ich było szybko rozładować - to m.in. starają się oddać przepisy o

kolumnach transportowych. Kolumny miały jeszcze przyspieszać ruch niezmotoryzowanych dywizji piechoty, do których są zwykle dołączane (choć są na ogół jednostkami korpuśnymi). Oczywiście jest to temat, o którym można dużo napisać. Uzasadnieniem innego sposobu poruszania się po drogach kolumn transportowych jest to, że w inny sposób uczestniczą one (wraz z przewożonymi oddziałami) w starciu. Kolumny poruszają się szybciej wzdłuż dróg, ale za to w razie gdy zostaną zaatakowane walczą tylko 1 punktem siły, podczas gdy piechota w ciężarówkach walczy całą siłą. Do kolumn można strzelać w walce ogniowej (WO), a do piechoty nie można. A zatem "coś za coś" - możesz się szybciej poruszać, ale w razie ataku jesteś narażony na większe straty. Takie zróżnicowanie sposobu poruszania się kolumn i piechoty zmotoryzowane jest też wynikiem pewnej tradycji.

 

 

 

2. Saperzy, pola minowe, etc.:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy, aby zniszczyć most w fazie kontrataku potrzebny jest oddział saperów?

 

O[RK] :

Tak, analogicznie jak w fazie ruchu.

 

2)

P[Cyber Stefan] :

Do zniszczenia mostu potrzeba oddziału saperów w odległości 3PR, a innego obiektu 5 heksów.

Czy to nie jest błąd, że w jednym przypadku liczy się PR, a w drugim pola?

 

O[RK] :

Nie jest to błąd. Obowiązują odrębne zasady niszczenia mostów.

 

3)

P[Cyber Stefan] :

Czy odległość, w jakiej znajduje się oddział saperów do niszczonego obiektu może być liczona

przez wrogie jednostki lub ich strefy kontroli?

 

O[RK] :

Nie może być liczona przez wrogie strefy kontroli (chyba że na takim polu stoi sojuszniczy

oddział), ani przez wrogie oddziały - analogicznie, jak linia zaopatrzenia.

 

4)

P[preclo]:

Czy kończąc ruch na polu minowym, a nie mając więcej PR, mogę rozminowywać pole? Czyli, czy

warunkiem koniecznym rozminowania jest poświęcenie jakichkolwiek punktów ruchu na polu, czy sam fakt zakończenia na nim ruchu?

 

O[RK] :

Instrukcja nie mówi, że saperzy muszą posiadać jeszcze jakieś punkty ruchu, gdy przystępują do

rozminowywania (patrz [18.3.2]). Choć z pewnymi wahaniami, to przychyliłbym się do tej

literalnej interpretacji.

 

5)

P[preclo] :

Czy rozminowując pole jednostka saperów musi stać na danym polu cały etap? Mam na myśli

przypadek, gdy zostanie zmuszona do ucieczki po walce. Czy w takim wypadku stosuje się

analogicznie [19.2.3]?

 

O[RK] :

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w [18.3.3]. Rozminowanie (zdjęcie żetonu "pole minowe")

następuje w etapie następnym po tym, w którym gracz przystąpił do rozminowywania, na początku

jego fazy ruchu. Jeżeli saperzy opuszczą pole minowe, punkt [19.2.3] stosuje się analogicznie,

choć ta analogia ma pomocnicze znaczenie, bo w gruncie rzeczy to samo wynika z [18.3.3].

 

6)

P[preclo] :

Czy saperzy atakujący z pola minowego wykorzystują połowę, czy całość posiadanych PS?

 

O[RK] :

Saperzy atakujący z pola minowego wykorzystują połowę posiadanych punktów siły (tak, jak

wszystkie inne jednostki atakujące z pól minowych) - dotyczący tego punkt [18.2.5] nie

przewiduje wyjątków.

 

7)

P[tescudo] :

Czy stos mający w składzie jednostkę saperów może zachować się tak jakby wkraczał na wcześniej

już zajęte prze saperów pole minowe (tzn. bez strat PS, ponosząc mniejszy koszt wkroczenia na

pole minowe).

 

O[RK] :

Jeśli w fazie ruchu wchodzisz na pole minowe, możesz wejść saperami, a potem dołączyć resztą

stosu.

 

8)

P[Arecki] :

Czy straty na minach odpisuje się od wjeżdżającego stosu na daną minę czy należy rzucać za

straty za każdą jednostkę w danym stosie ?

 

O[RK] :

Odpisuje się od stosu.

 

9)

P[Wojpajek] :

Czy modyfikator saperów do walki jest stosowany tylko do modyfikacji stosunku sił, czy też tylko

do modyfikowania strat przeciwnika, czy też do obu poprzednich sytuacji?

 

O[RK] :

Modyfikator za saperów jest stosowany do modyfikacji stosunku sił i do modyfikacji w tabeli

STRATY PO WALCE, z tym że wpływa jedynie na zwiększenie strat przeciwnika. El-Alamein - [7.2.3], Falaise - [7.2.1] i przykłady.

 

10)

P[Gislan] :

Oddział może wysadzać most tylko wtedy, kiedy znajduje się w odległości 3 PR od sojuszniczego oddziału saperów.

Pytanie: czyich PR? Bo różnica między 3PR saperów a 3 PR piechoty niezmotoryzowanej to zasadnicza różnica.

 

I idąc dalej: czy jeśli oddział znajduje się w takiej odległości od saperów, ale w fazie ruchu przeciwnika drugi gracz umieści swoje oddziały w ten sposób, aby strefą kontroli blokowały kontakt saperów z oddziałem piechoty, to czy ten oddział piechoty może wysadzić w kontrataku most?

 

O[RK] :

1. Rzeczywiście nie jest to sprecyzowane czyje to są punkty ruchu. Przyjąłbym bardziej liberalną wykładnię - tzn. że są to PR piechoty niezmotoryzowanej. Takie rozwiązanie wydaje mi się słuszne na tle przepisu [22.1.7] dot. niszczenia obiektów (obiektów innych niż mosty). Nieracjonalne byłoby gdyby była duża różnica w wymaganiach koniecznych do spełnienia w przypadku niszczenia mostów i innych obiektów - trzeba przyjmować taką interpretację, aby wymagania co do odległości były podobne.

 

2. W zasadzie nadają się do obrony oba możliwe w tym przypadku stanowiska.

1) Można z przepisu [22.1.7] (El-Alamein) przez analogię wywodzić, że w tym przypadku niszczenie nie jest możliwe, bo linię łączącą saperów z oddziałem niszczącym przeprowadza się w chwili niszczenia.

2) Można wywodzić z [19.1.5] (Falaise), że to jest podobnie jak z pierwszym wymaganiem dotyczącym niszczenia mostu w kontrataku. Tam jest mowa o tym, że oba krańce nie muszą być w tym przypadku wolne od wrogich jednostek, a wystarczy, że jednostka niszcząca zjawiła się przy moście jako pierwsza. Tutaj jest chyba podobnie - jeśli jedna strona z góry zakładała, że w awaryjnej sytuacji będzie niszczyć dany most, wszystko przygotowywano na miejscu odpowiednio wcześniej, ściągano w takie miejsce pluton saperów i tylko czekano ewentualnego rozkazu.

Stąd, mimo wahań, przychyliłbym się do stanowiska drugiego.

 

11)

P[Karol] :

Czy dla oddziału saperów wchodzącego na pole minowe i deklarującego jego rozminowywanie należy przeprowadzać procedurę ustalenia strat na minach. Czy przeprowadza się ją tylko w wypadku przechodzenia saperów przez to pole.

 

O[RK] :

Procedurę należy przeprowadzić także przy rozminowywaniu - zawsze saperzy mogą przecież ponieść jakieś straty.

 

12)

P[preclo] :

Czy łącząc osłabione bataliony saperów w jeden pełnosprawny wymagana jest przynależność łączonych batalionów do jednego korpusu?

 

O[RK] :

Należy przyjąć, że jest wymagana.

 

 

 

3. Umocnienia, forty, zapory p-panc.:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy można się umacniać we wrogiej strefie kontroli?

Chodzi mi głównie o jednostki, które w ostatniej fazie walki były zmuszone się wycofać, a zwycięzca je gonił.

 

O[RK] :

Tak, można.

 

2)

P[Arecki] :

Wiadomo jest, że umocnienia przeciwpancerne liczą się jak umocnienia polowe. Dodatkowo przy um. p-pancernych pisze, że jeśli atakuje jednostka zmot. lub panc., to umocnienia p-panc. dają +1. Czy modyfikatory się kumulują? +1 za umoc. polowe i +1 za umoc. p-ppanc. = 2 modyfikatory na korzyść obrońcy ?

 

O[RK] :

Same zapory przeciwpancerne (w pytaniu zwane "umocnieniami przeciwpancernymi") oddziałują tylko na jednostki pancerne i wozy rozpoznawcze (patrz [23.4.4]) - jeżeli takie jednostki (choćby

jedna taka jednostka) w danym starciu bezpośrednim atakują przez krawędź efektywną zapór, obroń

ca otrzymuje modyfikator -1. Natomiast umocnienia polowe są odrębnym od zapór przeciwpancernych rodzajem umocnień - wynika to z umieszczenia przepisów o zaporach przeciwpancernych w odrębnym podrozdziale instrukcji. Zapory p-panc. nie są zatem odmianą umocnień polowych i w związku z tym nie do końca prawdziwe jest sformułowanie, że "umocnienia przeciwpancerne liczą się jak umocnienia polowe". Ponieważ zapory p-panc. to odrębny rodzaj umocnień, można kumulować modyfikator za zapory p-panc. z modyfikatorem za umocnienia polowe, podobnie, jak można kumulować modyfikator za atakujące oddziały saperów i modyfikator za sztab czy za żółte gwiazdki.

Zapory przeciwpancerne trudno zbudować i może to zrobić tylko batalion saperów - kosztem

wszystkich punktów ruchu. Oddziałują one tylko na jednostki pancerne i wozy rozpoznawcze i mają jedynie 3 krawędzie efektywne. Wnioski z tego są takie, że po pierwsze można zaatakować

jednostkami innymi niż pancerne i wozy rozpoznawcze, i wtedy modyfikator za zapory w ogóle nie

będzie miał zastosowania, po drugie, można zajść wroga od tyłu, i wtedy modyfikator za zapory p

-panc. także nie będzie miał zastosowania.

Zaletą instytucji zapór p-panc. jest możliwość utworzenia niewielkiej liczby pozycji

umocnionych. Dzięki zaporom obrońca ma większą swobodę i większe możliwości ukształtowania

obrony.

Uwaga dla twórców scenariuszy: Jeżeli ze względów grywalności instytucja zapór nie pasuje do

danego scenariusza, można dodatkowo utrudnić budowę zapór, dołączając odpowiedni przepis szczególny do scenariusza.

 

3)

P[preclo] :

Czy [23.4.4] ma zastosowanie, gdy wśród atakujących większość (w PS) stanowią jednostki pancerne lub rozpoznawcze, czy jeśli choć jeden punkt w stosie należy do w/w rodzajów wojsk?

 

O[RK] :

Modyfikator za zapory p-panc. z pkt [23.4.4] ma zastosowanie, gdy choć 1 punkt siły w atakującym

stosie stanowią jednostki pancerne lub wozy rozpoznawcze. Wynika to z treści tego przepisu - tam

nie ma mowy o większości PS, a o tym, że modyfikator ma zastosowanie, jeśli przez zapory p-panc.

atakują w/w rodzaje wojsk. Jeżeli choć 1 punkt siły tych wojsk atakuje przez zapory, to znaczy,

że jednostki pancerne lub wozy rozpoznawcze atakują obrońcę broniącego się za zaporami.

Gdyby było przyjęte rozwiązanie, że decyduje większość atakujących PS, łatwo można by sprawić, że zapory praktycznie miałyby b. rzadko zastosowanie. Przecież większość wojsk stanowią jednostki, wobec których modyfikator za zapory nie ma zastosowania. Nawet w dywizjach pancernych z reguły co najmniej ok. 1/3 punktów siły stanowi piechota zmotoryzowana lub zmechanizowana.

 

4)

P[Arecki] :

Czy jest jakiś modyfikator terenowy za Umocnienia Polowe w trakcie bombardowania jednostki? Bo Linia Umocniona to nie to samo co Umocnienia Polowe, a w punkcie [25.6.3] nic nie pisze o

Umocnieniach Polowych.

 

O[RK] :

Przy bombardowaniu przez L.B. umocnienia polowe nie dają żadnego modyfikatora; do tabeli ATAK LOTNICTWA BOMBOWEGO mają zastosowanie tylko i wyłącznie modyfikatory wymienione w [25.6.3]. Ta tabela jest tak zbudowana, że jak będzie za dużo modyfikacji, efekty bombardowania będą mizerne.

Umocnienia polowe można zbudować wszędzie i łatwo każdy mógłby zmniejszać skutki bombardowania.

 

5)

P[IF]:

Czy jednostki powietrznodesantowe, w tym etapie, w którym skakały, mogą się okopać (nie wdały się w żadną walkę bezpośrednią w wyniku desantu, nie wpadły po ostrzał pelotek) - niby się nie ruszały, ale w tym momencie mają 1/2 PR, a okopuje się za ceną wszystkich PR. Pytanie, czy PR ogólnych (standardowych dla danej jedn.), czy PR będących maksem w tej chwili.

 

O[RK]:

Tu chodzi o PR będące maksem po wykonaniu zrzutu - jeśli nie walczyły i w ogóle się nie ruszały, mogą się okopać.

 

 

 

4. Lotnictwo, artyleria p-lot., desant powietrzny:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy artyleria p-lot. oddziaływuje w jakikolwiek sposób na lotnictwo rozpoznawcze?

 

O[RK] :

Stosuje się tą samą tabelę co wobec lotnictwa szturmowego i myśliwskiego, z tym, że artyleria p

-lot. nigdy nie ponosi strat przy ostrzale.

 

2)

P[Cyber Stefan] :

Czy podczas desantu powietrznego, jeżeli ląduje kilka jednostek to:

-zniesieniu podlegają wszystkie jednostki na raz (cały stos), czy każda oddzielnie?

-straty w zależności od terenu odlicza się od całego stosu, czy od każdej jednostki oddzielnie?

 

O[RK] :

Procedurę przeprowadza się dla każdej lądującej jednostki oddzielnie.

 

3)

P[Cyber Stefan] :

Czy radzieckie samobieżne działo p-lot SU-76M to ciężka czy lekka artyleria p-lot.?

 

O[RK] :

SU-76 traktowane jest jako lekka art. p-lot.

 

4)

P[IF]:

Czy jednostki powietrznodesantowe, w tym etapie, w którym skakały, mogą się okopać (nie wdały się w żadną walkę bezpośrednią w wyniku desantu, nie wpadły po ostrzał pelotek) - niby się nie ruszały, ale w tym momencie mają 1/2 PR, a okopuje się za ceną wszystkich PR. Pytanie, czy PR ogólnych (standardowych dla danej jedn.), czy PR będących maksem w tej chwili.

 

O[RK]:

Tu chodzi o PR będące maksem po wykonaniu zrzutu - jeśli nie walczyły i w ogóle się nie ruszały, mogą się okopać.

 

 

 

5. Walka, kontratak, ucieczka, pościg, straty po walce etc.:

1)

P[Cyber Stefan] :

Jak traktować sytuację, kiedy oddział zostaje zmuszony do ucieczki, a jedyne pole, na jakie może

się wycofać, jest zajęte przez sojuszniczą jednostkę i dołączenie do niego spowodowałoby

przekroczenie limitu 24 PS na tym polu?

 

O[RK] :

Oddział wycofuje się wtedy o jedno pole, albo w razie konieczności o odpowiednio więcej pól,

dalej.

 

2)

P[Cyber Stefan] :

Czy można kończyć ucieczkę na polu, na którym po dokonaniu procedury ucieczki będzie ponad 24 PS (każde inne pole jest niedostępne, a oddziału z pola, na które trzeba uciec, nie można przesunąć)?

 

O[RK] :

Nie można zakończyć ucieczki w ten sposób, że na polu po przeprowadzeniu ucieczki będzie więcej niż 28 [poprawka w El-Alamein] punktów siły, jednak oddział zmuszony zakończyć ucieczkę na polu, na którym stoją już oddziały o takiej sile, że jego dołączenie do nich spowodowałoby przekroczenie limitu 28 PS, może zakończyć ucieczkę o jedno pole, albo o odpowiednio więcej pól dalej - tylko jeżeli jest to jedyny w danej sytuacji sposób przeprowadzenia ucieczki. Jeżeli także w powyższy sposób nie można wykonać ucieczki, oddział ponosi straty tak, jak oddział, który nie może się wycofać.

 

3)

P[Cyber Stefan] :

Czy do tabeli strat w wyniku walki liczy się następujące modyfikatory za:

-saperów

-broniące się SS

-sztab

-walkę w nocy?

 

O[RK] :

Rozumiem, że chodzi o tabelę STRATY PO WALCE. W tej tabeli spośród wymienionych modyfikatorów uwzględnia się tylko modyfikator za atakujących saperów (+1) - powoduje on jedynie zwiększenie strat obrońcy.

 

4)

P[Cyber Stefan] :

Czy do tabeli strat w wyniku walki używa się całkowitej siły z obu stron czy po podzieleniu

przez odpowiednie modyfikatory (ckm, walka w marszu, itp.)?

 

O[RK] :

Używa się "całkowitej siły", czyli siły posiadanej przez stos, bez modyfikacji wynikających z

ckm-ów, walki w marszu, faktu, że oddziały atakują z bagien, czy jednostki pancerne walczą stojąc w mieście bądź lesie. Taka interpretacja pojęcia "całkowita siła" wynika z pkt [11.2.3] -

patrz instrukcja do „El-Alamein 1942”.

 

5)

P[Arecki] :

W punkcie Ucieczka jest sformułowanie typu NATURALNY SPOSÓB UCIECZKI i SZCZEGÓLNY PRZYPADEK UCIECZKI. Proszę mi wyjaśnić co znaczą te pojęcia, najlepiej na przykładzie (jak chłopu z pola najlepiej). 

Te 2 sformułowania są taka dziurą w instrukcji ze głowa boli, każdy rozumie na swój sposób tą

Naturalną Ucieczkę. Jeden to rozumie, że przez swoje oddziały, a drugi, że przez wolną przestrzeń. Taka dygresja do autorów przepisów by nie zamieszczali takich sformułowań, bo dla nich są to rzeczy jasne, a dla innych znaczą co innego i potem jest problem.

 

O[RK] :

Postawione pytanie (nr 5) to temat na szerszą interpretację. Na wstępie powiem tylko tyle, że autor pytania demonizuje sformułowania, które przytacza za instrukcją. Użyte one zostały do bardzo wąsko ujętej sytuacji: kiedy oddział/stos przechodzi w trakcie ucieczki przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli. Tylko i wyłącznie do takiej sytuacji mają one zastosowanie, tylko takiej ucieczki dotyczy ten przepis ([7.4.8]). Rozumiem, że te sformułowania i motywy ich wprowadzenia mogą być niezrozumiałe. Dziwi mnie jednak, że szanowny kolego moderatorze nie zauważasz, iż ten przepis dotyczy tylko specyficznego rodzaju ucieczki, a nie ucieczki w ogóle - jak z wielką pewnością twierdzisz w swoim pytaniu. Ten przepis rzadko będzie miał zastosowanie i chociażby dlatego nie może wywoływać wielkiego zamieszania, które sugerujesz, że wywołuje. A jego wprowadzenie było przemyślane, o czym później.

 

wykład na temat ucieczek ;)

 

Tym razem chciałbym szerzej odnieść się do 5 pytania Areckiego, na które dotychczas odpowiedziałem ogólnikowo, jedynie aby odeprzeć zarzuty, że wprowadziliśmy rozwiązanie powodujące jakąś gigantyczną dziurę w przepisach (mniej więcej tak to zostało określone w pytaniu).

Zacząć wypada od tego, że nieostre sformułowania, o których mowa w pytaniu, występują jedynie w punkcie [7.4.8], a nie w całym podrozdziale o ucieczce - jak sugeruje pytanie. Z kolei punkt [7.4.8] dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy oddział (stos), wykonując ucieczkę, zamierza przejść przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli (uciekający stos ponosi wtedy, zgodnie z [7.4.3], dodatkową stratę 1 PS za każde pole ucieczki znajdujące się we wrogiej strefie kontroli i okupowane przez sojuszniczy oddział).

Treść interesującego nas przepisu jest następująca:

[7.4.8] Oddział wykonujący ucieczkę może przechodzić przez sojusznicze oddziały, znajdujące się we wrogich strefach kontroli (patrz [7.4.3]), tylko wtedy, gdy nie może w inny sposób wykonać ucieczki, oraz w sytuacjach szczególnych, zwłaszcza gdy wykonując ucieczkę w inny sposób byłby zmuszony uciekać w takim kierunku, że oddalałby się od sojuszniczych oddziałów, a wykonanie ucieczki przez przejście przez sojuszniczy oddział jest bardziej naturalnym sposobem jej wykonania.

Jaka sytuacja może być na podstawie tego przepisu wątpliwa?

Po pierwsze (o czym też wyżej) nie stosuje się go do sytuacji, gdy uciekający w ogóle nie zamierza przechodzić przez sojuszniczy oddział znajdujący się we wrogiej strefie kontroli - a tak jest przy zdecydowanej większości ucieczek. Po drugie, jeżeli przejście przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli, jest jedyną drogą ucieczki uciekający zawsze może, a nawet musi (bo istnieje obowiązek wykonania ucieczki, jeżeli jest jakakolwiek możliwość jej wykonania) przejść przez sojuszniczy oddział - to również częsty przypadek. Pozostaje trzecia grupa: sytuacje, w których uciekający może wykonać ucieczkę, przechodząc przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli, albo może ją wykonać w inny sposób - tylko do sytuacji z tej grupy stosuje się klauzula generalna o wykonaniu ucieczki będącym "bardziej naturalnym sposobem jej wykonania".

Przyczyną przyjęcia takiego rozwiązania jest dążenie do uwzględnienia i pogodzenia dwóch sprzecznych tendencji:

1. Z jednej strony, ucieczka polegająca na przechodzeniu przez sojusznicze oddziały mogłaby być wykorzystywana przez obrońcę do utrudniania pościgu. Uciekający, nieprzymuszony do tego, mógłby specjalnie uciekać w kierunku pozycji atakującego (bo mamy do czynienia z przechodzeniem przez pola strefy kontroli przeciwnika), aby utrudnić lub uniemożliwić pościg. Takie działanie byłoby także wysoce nierealistyczne, gdyż ucieczka powinna generalnie polegać na tym, że uciekający oddala się od pozycji wroga - tutaj mielibyśmy sytuację odwrotną - uciekający celowo zbliżałby się do pozycji wroga i do tego niejako "na własne życzenie" ponosiłby straty. Stąd wniosek, że nie można dopuścić, aby uciekający mógł w każdej sytuacji wycofywać się przechodząc przez sojusznicze oddziały, znajdujące się we wrogich strefach kontroli. Taka ucieczka jest nienaturalna właśnie w tym sensie, że uciekający, zamiast oddalać się od przeciwnika, celowo się do niego przybliża. Natomiast, jeśli nie ma innej drogi ucieczki, przechodzenie przez sojusznicze oddziały, znajdujące się we wrogich strefach kontroli, jest zawsze naturalną drogą ucieczki - bo jest to jedyna droga ucieczki.

2. Z drugiej strony, jeśli już przyjmiemy, że pokonany nie zawsze może wykonywać ucieczkę przez sojusznicze oddziały, atakujący może celowo stwarzać takie sytuacje, w których będzie zostawiał obrońcy jedną wolną drogę ucieczki jedynie po to, aby nie uciekał on przez sojusznicze oddziały i przy okazji wycofał się na pozycję dla niego niekorzystną. Może to zwłaszcza polegać na tym, że atakujący rozstawi swoje oddziały tak, że jedyna droga ucieczki będzie prowadzić w takim kierunku, że uciekający oddali się od reszty swoich wojsk, co może prowadzić do jego okrążenia, ułatwiając atakującemu jego zniszczenie. Zatem, jeżeli obowiązywałaby zasada, że obrońca może uciekać przez sojusznicze oddziały, znajdujące się we wrogich strefach kontroli, tylko wtedy, gdy jest to jedyna możliwa w danej sytuacji droga ucieczki, atakujący będzie działał w tym kierunku, aby pokonanemu sztucznie stworzyć drogę ucieczki na niekorzystną pozycję, co utrudni obrońcy zorganizowanie obrony lub umożliwi łatwiejsze zniszczenie uciekającego. Oczywiście w ten sposób "zorganizowana" przez atakującego i de facto przymusowa ucieczka nie może być "naturalnym sposobem wykonania ucieczki". Wniosek jest taki, że powinniśmy zapobiegać także wyżej opisanym działaniom atakującego, jako całkowicie sprzecznymi z realiami pola walki i niegrywalnymi.

W tym przypadku trudno znaleźć jedno precyzyjne rozwiązanie, w pełni regulujące wszystkie sytuacje, z jakimi możemy mieć do czynienia. Wyżej wskazałem do czego prowadzić będzie przyjęcie dwóch uproszczonych zasad. Jeżeli przyjmiemy, że zawsze można przechodzić przez sojusznicze oddziały, znajdujące się we wrogich strefach kontroli, będzie tego nadużywał obrońca. Jeżeli przyjmiemy, że można przechodzić w w/w sposób tylko jeżeli jest to jedyna możliwa droga ucieczki, będzie tego nadużywał atakujący. Dlatego konieczne jest wprowadzenie klauzuli generalnej - pojęcia nieostrego, celowo ocennego i nieprecyzyjnego, odnoszącego się do realizmu pola walki. Takie sytuacje należy oceniać od przypadku do przypadku. Punkt [7.4.8] wskazuje punkty odniesienia:

1. Zawsze można przeprowadzić ucieczkę przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli, jeżeli jest to jedyny możliwy w danej sytuacji sposób wykonania ucieczki.

2. Należy zwracać uwagę na to, czy oddział, wykonując ucieczkę, nie oddala się od reszty sojuszniczych oddziałów, zwłaszcza, jeżeli skutkować to będzie jego odcięciem.

3. Należy zwracać uwagę na to, czy atakujący nie próbuje celowo stworzyć sztucznej drogi ucieczki - patrz wyżej.

4. Należy zwracać uwagę na to, czy obrońca, uciekając przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli, nie próbuje utrudnić albo uniemożliwić przeciwnikowi wykonanie pościgu.

5. Należy zwrócić uwagę na to, w jakim terenie znajdzie się uciekający po wykonaniu ucieczki i jakie będzie jego położenie w stosunku do innych oddziałów, zarówno wrogich, jak i sojuszniczych, a także jakie są możliwości wykonania przez niego ruchu w jego najbliższej fazie ruchu.

Konkretne przykłady to:

1. Sytuacja, gdy wolna droga ucieczki prowadzić będzie przez rzekę i obrońca zmuszony byłby ponieść dodatkowe straty przy ucieczce przez rzekę, a jednocześnie może uciec przez sojuszniczy oddział, znajdujący się we wrogiej strefie kontroli. Jest to sytuacja szczególna.

2. Obrońca - oddział piechoty niezmotoryzowanej ma dwie drogi ucieczki: pierwszą - przez sojuszniczy oddział (j/w) i drugą, w wyniku której znajdzie się w terenie czystym, oddalony od pozycji własnych, zaś teren dookoła jest taki, że nie ma on możliwości wycofania się na pozycję z korzystnym modyfikatorem, a przeciwnik dysponuje jednostkami pancernymi. Jeśli więc wycofa się według drugiej opcji, zostanie najprawdopodobniej po najbliższym ruchu przeciwnika zmasakrowany w terenie czystym za pomocą modyfikatorów pancernych. To oczywiście są również szczególne okoliczności uzasadniające jego wycofanie się według opcji pierwszej.

Punkt [7.4.8], choć jest dość zawiły, uważam, że nie może sprawiać problemów, ponieważ jego zastosowanie jest bardzo ograniczone i w związku z tym rzadko będzie stosowany. Z tych też względów, mimo dużego skomplikowania, został zamieszczony. Poza tym, jak już wspomniałem, nie ma prostego rozwiązania takich sytuacji. Ta eksperymentalna na gruncie B-35 konstrukcja może być także swoistym sprawdzianem, jak działają tego typu rozwiązania, bardziej elastyczne i dające graczom więcej swobody, ale i dające więcej możliwości pełniejszego odtworzenia realiów historycznych. Interpretacja (wykładnia) przepisów jest działaniem złożonym, a nie tylko mechanicznym stosowaniem sztywnych schematów. Jako autor omawianego punktu mam nadzieję, że przyczyni się on także do rozwoju bardziej zaawansowanych form wykładni przepisów.

Z czasem ta ogólna klauzula wypełni się bardzo konkretna treścią i nie będzie takich wątpliwości jak teraz.

Na koniec radziłbym też wszystkim z góry nie zakładać, że jeśli coś jest dla kogoś niezrozumiałe, to jest bez sensu, podobnie, jak w grze nie należy zakładać, że przeciwnik, nawet teoretycznie słabszy, nie ma szans.

 

Nie w pełni udało mi się poruszyć wszystkie motywy, ale przynajmniej mam nadzieję, że wykazałem, iż ten przepis nie znalazł się w instrukcji przez przypadek, nawet jeśli ktoś ma inne zdanie na temat jego treści. Taki jest urok długich interpretacji.

 

6)

P[Zygfryd] :

Czy w kontrataku można wejść na pole już zajęte przez sojusznicze jednostki?

 

O[RK] :

Wykonując kontratak nie można wejść na pole już zajęte przez sojuszniczą jednostkę(i) – patrz [8.2.3] (El-Alamein).

 

7)

P[KG Grau] :

Czy jednostki SS maja nadal -1 do obrony?

 

O[RK] :

Tak, SS ma nadal modyfikator -1 w obronie.

 

8)

P[KG Grau] :

Do ustalania Strat po Walce, gdy bierze w niej udział oddział pancerny z odkrytym przedziałem bojowym stojący w lesie/mieście - bierzemy całą siłę czy zmodyfikowaną?

 

O[RK] :

Bierzemy całą siłę.

 

9)

P[KG Grau] :

Jak policzyć PS dla następującej sytuacji: czołgi atakują w WzM z lasu/miasta - co będzie

Pierwsze - odliczenie 1/3 za WzM czy połowy za las?

 

O[RK] :

Mnożenie jest przemienne - nie ma różnicy, czy najpierw pomnożysz siłę atakujących czołgów przez 2/3, a potem przez 1/2, czy na odwrót.

Przykładowo: 10x2/3x1/2=10x1/2x2/3.

 

10)

P[KG Grau] :

Żółte gwiazdki - w terenie czystym nie modyfikują czy są jako kolejne czarne?

 

O[RK] :

Żółte gwiazdki modyfikują stosunek sił w terenie czystym, ale tylko jeżeli obrońca jest

umocniony lub broni się za rzeką bądź inną przeszkodą terenową stanowiącą krawędź heksu.

Wniosek: modyfikator za żółte gwiazdki nigdy nie kumuluje się z modyfikatorem za czarne

gwiazdki; modyfikator za żółte gwiazdki ma zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których nie

ma zastosowania modyfikator za czarne gwiazdki.

 

11)

P[KG Grau] :

Jednostki piechoty zmechanizowanej i samobieżny ckm - w lesie/mieście walczą pełną siłą?

 

O[RK] :

Tak.

 

12)

P[Arecki] :

Jest napisane (El-Alamein), że atakujące zmot. CKM dzielą zwykłą piechotę w danych

sytuacjach, ale nie pisze czy dzielą tą piechotę w terenie innym niż teren czysty i wzgórza. Co

z lasem, miastem, górami itd.? Już nie dzieli takiej piechoty w żaden sposób?

 

O[RK] :

Nie dzieli w ogóle. To nie mój pomysł, ale się z tym rozwiązaniem zgadzam - to jest tak, jak z

modyfikatorem pancernym za czarne gwiazdki.

 

13)

P[Vort] :

Straty po walce zależą też od wartości PS stron biorących udział w starciu.

Ale czy ta wartość PS to wartości nominalne z dziennika, czy też te efektywne po wprowadzeniu

wszelkich modyfikacji?

 

O[RK] :

Straty po walce - tak samo jak przy modyfikatorze za SS uwzględniamy siłę nominalną (z tabeli);

np. w przypadku wpływu ckm - przed podzieleniem przez 2, to samo jeżeli jednostka pancerna stoi

w mieście lub lesie (przed podzieleniem przez 2), to samo przy walce w marszu (przed pomnożeniem siły przez 2/3).

Punkt [7.2.3] mówi, że ustalając straty po walce bierzemy pod uwagę całkowitą siłę zarówno w

przypadku atakującego, jak i w przypadku obrońcy. Znaczenie sformułowania "całkowita siła" można określić na podstawie [11.2.3] - oto jego fragment: "Korzystając z tabeli ZASKOCZENIE ODDZIAŁÓW ROZPOZNAWCZYCH nie bierzemy 2/3 siły oddziału rozpoznawczego i 2/3 siły obrońcy, ale całkowitą siłę atakującego i obrońcy...".

Natomiast różnica (w stosunku do tego co wyżej o modyfikatorze za SS) dotyczy artylerii: jeżeli

artyleria polowa walczy bezpośrednio prowadząc ostrzał artyleryjski, uwzględniamy jej siłę ognia

artyleryjskiego. Jeżeli nie prowadzi ostrzału artyleryjskiego uwzględniamy - tak samo jak przy

SS - siłę z jaką walczy bezpośrednio, czyli te 1 albo 2 PS ([12.5.1], [12.5.2]).

Wliczanie artylerii polowej do strat wynika z [7.2.3] zd. 1.

 

14)

P[MIH] :

Jestem okrążony z dwóch przeciwległych stron i chcę się wydostać (mam jeden oddział). Na

pierwszą jednostkę wroga deklaruję samodzielny ostrzał artyleryjski (SOA), a drugą atakuję swoją jednostką okrążoną. Czy to jest zgodne z zasadami? Czy jeśli ostrzelam wroga z SOA, to nie mam już obowiązku (nakazu) go atakować?

 

O[RK] :

Jest prostszy sposób wydostania się pojedynczą jednostką z okrążenia - na podstawie [7.1.6] c) -

jeśli jesteś umocniony (...), możesz zaatakować tylko jeden z oddziałów wroga i w ten sposób

wydostać się z okrążenia. Dla większej liczby okrążonych jednostek - [7.1.6] b). Natomiast jeśli

nie jesteś umocniony i nie chcesz budować umocnień, bo np. chcesz przeprowadzić walkę w marszu (albo nie możesz - bo np. stoisz na bagnach), musisz zaatakować oba wrogie oddziały.

Z samodzielnym ostrzałem artyleryjskim (SOA) jest tak, że starcie bezpośrednie ma pierwszeństwo.

Jeśli istnieje obowiązek zaatakowania bezpośrednio, nie można przeprowadzić SOA (zakaz

uczestnictwa oddziału w dwóch starciach; SOA jest starciem - [7.1.4], [7.1.1]). Gdyby było

inaczej, wystarczyłoby przeprowadzić SOA na jeden z wybranych stosów przeciwnika i już nie

trzeba byłoby go w ogóle atakować - przy średniej ilości artylerii występującej w grze można by

atakować dość dowolnie, w kluczowych przypadkach omijając [7.1.6] a).

 

15)

P[dbj] :

Jeżeli modyfikujemy wiersz w tabeli straty po walce ze względu np. na tren (zmniejszając straty)

i zabraknie nam już wierszy do przesunięć, to nie rzuca się na straty, czy rzuca się w rzędzie 1-5?

 

O[RK] :

Jeżeli występują modyfikacje wiersza tabeli STRATY PO WALCE (np. za teren) i zabraknie nam już wierszy do przesunięć w górę, to sprawdzamy straty w wierszu (rzędzie) 1-5.

 

16)

P[Wojpajek] :

Czy modyfikator saperów do walki jest stosowany tylko do modyfikacji stosunku sił, czy też tylko

do modyfikowania strat przeciwnika, czy też do obu poprzednich sytuacji?

 

O[RK] :

Modyfikator za saperów jest stosowany do modyfikacji stosunku sił i do modyfikacji w tabeli

STRATY PO WALCE, z tym że wpływa jedynie na zwiększenie strat przeciwnika. El-Alamein - [7.2.3], Falaise - [7.2.1] i przykłady.

 

17)

P[preclo] :

Czy w sytuacji, gdy jednostki atakujące zostaną w wyniku walki zmuszone do wycofania, a stały od co najmniej etapu na polu, z którego atakowały, również muszą stosować się do [7.4.3], czyli uciekać po drodze z której nadeszły?

 

O[RK] :

W tej sytuacji nie muszą się wycofywać wzdłuż drogi, którą nadszedły.

 

18)

P[preclo] :

Za atak na jednostkę npla z dwóch przeciwległych stron otrzymuje się modyfikator +1. Za atak z 4 stron (modyfikator +1), z 5 (modyfikator +2), a z 6 (modyfikator +3). Wszystkie wymienione wyżej sytuacje obejmują okrążenie przeciwnika i teoretyczne odcięcie mu drogi ucieczki.

Czy jeśli zaatakujemy npla z trzech "przeciwległych"  stron (dla jasności podam przykład zgodnie z diagramem desantu - pola 1, 3, 5) to również otrzymamy modyfikator +1? Npl ma także odciętą drogę ucieczki (no chyba, że ratują go własne jednostki), więc logicznie rzecz biorąc modyfikator +1 powinien obowiązywać.

 

O[RK] :

Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest w stanie zaatakować wroga z 3 niesąsiadujących ze sobą pól, to nie ma z reguły problemu z zaatakowaniem go z 2 stron i uzyskania modyfikatora +1.

 

19)

P[preclo] :

Czy jednostki wykonujące kontratak mogą prowadzić WO w BSO do wszystkich jednostek ze stosu npla, czy tylko do wydzielonych przez przeciwnika do odparcia kontrataku?

 

O[RK] :

Mogą strzelać do wszystkich, tak samo jak jednostki uczestniczące w zwykłym starciu bezpośrednim.

 

 

6. Atak z zaskoczenia:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy w wypadku nocnego ataku z zaskoczenia uwzględniana jest tabelka walki w etapie nocnym (przepis [43.1.3]) i w jaki sposób interpretować te modyfikacje?

 

O[RK] :

Przy ataku z zaskoczenia nie wykonuje się rzutów za walki w etapie nocnym.

 

2)

P[Kosynier] :

Czy jedna jednostka może zostać zaatakowana z zaskoczenia przez O.R., a później zaatakowana z marszu przez inną jednostkę?

 

O[RK] :

Nie.

 

3)

P[Kosynier] :

Czy można przesunąć jedną jednostkę do oddziału nieprzyjaciela wykonać ruch innymi jednostkami, a następnie do tej jednostki dołożyć jeszcze jedną i wykonać całym stosem walkę z marszu?

 

O[RK]:

Tak.

 

4)

P[Kosynier] :

Czy oddział rozpoznawczy może wykonać najpierw WO, a później atak z zaskoczenia?

 

O[RK] :

W instrukcji nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić taki ostrzał, ale jest to dyskusyjne. W grę wchodziłaby oczywiście jedynie WO w BSO.

 

 

7. Etapy nocne:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy w wypadku nocnego ataku z zaskoczenia uwzględniana jest tabelka walki w etapie nocnym (przepis [43.1.3) i w jaki sposób interpretować te modyfikacje?

 

O[RK] :

Przy ataku z zaskoczenia nie wykonuje się rzutów za walki w etapie nocnym.

 

2)

P[Komandir] :

W nocy jednostki pancerne walczą połową siły, ale czy to bardziej ma się do czołgów i dział samobieżnych, czy także do artylerii samobieżnej (np. Wespe, Sexton)?

 

O[RK] :

Zasada ta obowiązuje wszystkie jednostki pancerne; polowej artylerii pancernej nie obowiązuje, jeśli artyleria ta prowadzi ostrzał artyleryjski.

 

 

 

8. Walka w marszu (WzM, WM):

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy można atakować z marszu jednostkami zaczynającymi [ruch] z różnych pól?

 

O[RK] :

Tak, można w ten sposób atakować. W B-35 nie obowiązuje zasada mówiąca, że ruch następnej

jednostki jest możliwy dopiero po zakończeniu ruchu poprzedniej - tak jest w „Waterloo 1815”.

 

2)

P[Cyber Stefan] :

Czy jednostki uczestniczące w pościgu po walce w marszu mogą być celem ostrzału w WO?

 

O[RK] :

Tak.

 

3)

P[Cyber Stefan] :

Czy jednostka, która brała udział w walce w marszu, może brać udział w tej samej fazie ruchu w WO (tzn. ostrzeliwać lub być ostrzeliwana)?

 

O[RK] :

Jednostka, która brała udział w walce w marszu, może ostrzeliwać w sytuacjach, w których przepis

to przewiduje (patrz zwłaszcza [9.1.4]), na tych samych zasadach może być ostrzeliwana.

 

4)

P[dbj] :

Załóżmy, że dwie moje jednostki stoją na heksach obok siebie i przed nimi podobnie ustawione są

jednostki przeciwnika, tak że wszystkie jednostki są w zasięgu swoich stref kontroli. Gdybym

chciał wykonać WM, czy mogę najpierw jedną jednostką na jeden heks i później drugą na drugi, czy jedną jednostką muszę zaatakować dwa heksy okupowane przez wroga?

 

O[RK] :

Atakując z marszu, należy zaatakować wszystkie jednostki znajdujące się w strefie kontroli

atakującego stosu.

 

5)

P[KG Grau] :

Co w sytuacji, gdy w walce ogniowej przed WM zniszczę jednostkę? Pościg tylko o jedno pole czy jak w przypadku zniszczenia jednostki w walce "normalnej"? To samo gdy zniszczenie nastąpi w WO w fazie walki - jaki pościg?

 

O[RK] :

Tu sprawa jest bardziej dyskusyjna. Według mnie pościg powinien być taki, jak w fazie walki - [7.5.7]. Jeśli sama walka ogniowa wystarczyła, aby zniszczyć oddział wroga, to strzelający nie

może mieć mniejszych możliwości wykonania pościgu niż oddział, który musiał walczyć bezpośrednio, aby zniszczyć przeciwnika. Oddział, który szybciej uporał się z wrogiem, ma więcej czasu na dalsze wykonywanie ruchu i manewrowanie w kierunku wyznaczonego celu.

 

6)

P[Vort] :

Sytuacja jest następująca:

Walka z marszu. Przedtem WO. Przeciwnik w wyniku poniesionych strat w WO wycofuje się o 1 heks. Robię pościg. Ale do walki z marszu jeszcze nie doszło. Czy mogę ją prowadzić po pościgu? I jeśli tak, przyjmijmy, że przeciwnik się wycofał. Ścigam po raz kolejny. Następnie w fazie walki

przeprowadzamy normalną walkę.

Czy tak jest dobrze?

 

O[RK] :

Walka w marszu - jest tak, jak zostało napisane. Ważny może być w tym przypadku jeszcze pkt [9.4.6].

 

7)

P[Vort] :

Mam dobre czołgi otoczone przez 2 wrogie odziały, piechota i rozp. perfidnie stoją na godz.

12 i 6. Moja faza ruchu. Czy mogę podjąć walkę z marszu?

A jeśli tak, to czy wcześniej mogę przeprowadzić WO z jedn. rozp.?

Jeśli tak i przyjmijmy, że w wyniku WO przeciwnik wycofał się o 1 heks, to robię pościg. Następnie przeprowadzam walkę z marszu z tą jednostką (wszak uciekłem ze SK piechoty). Wyrwałem się z okrążenia.

Czy poprawnie myślę?

Co z tą "opuszczoną " piechotą? Mogę przeprowadzić taki manewr?

 

O[RK] :

WO zawsze można podjąć przed walką w marszu - nie ma problemu.

Walkę w marszu też można w tym przypadku podjąć, tylko że jeśli ten rozpoznawczy nie wycofa się po WO, musisz zaatakować w walce w marszu oba oddziały tzn. piechotę i O.R. - bo oba będziesz miał w swojej strefie kontroli. Nie musisz atakować obu - jest to wyjątek - jeśli twoje czołgi są umocnione - szczegóły  [7.1.6].

Natomiast, jeśli rozpoznawczy wycofa się w wyniku WO, moim zdaniem, możesz wykonać pościg całością stosu za nim i nie atakować piechoty. Piechota nie zostanie zaatakowana, a ty wyrwałeś się z okrążenia.

 

8)

P[Komandir] :

1) Czy mogę moim oddziałem podjechać do nieprzyjaciela, zadeklarować WM, następnie drugim moim oddziałem podjechać z drugiej strony nieprzyjaciela (został okrążony), zadeklarować WM, a następnie przeprowadzić procedurę starcia WM?

2) Czy WM można przeprowadzić jedynie tym oddziałem (lub stosem), którym się obecnie poruszamy?

 

O[RK]:

Przy walce w marszu możesz atakować tylko z jednego pola i to jest istotne ograniczenie.

Możesz innym oddziałem przyblokować odwrót przeciwnikowi, ale ten oddział blokujący nie może wziąć udziału w walce w marszu.

Zaatakować dany oddział z marszu możesz tylko raz w ciągu jednej fazy ruchu.

 

9)

P[Komandir] :

Jeżeli w WM zmusiłem obrońcę do ucieczki (np. B1), ale on nie ma się gdzie wycofać, to czy mogę tym samym odziałem jeszcze raz atakować w fazie walki (względem przepisu [10.2.11])?

 

O[RK]:

Tak, ważne jest tylko, aby dostał w WM B1, B2 lub jeszcze większe wycofanie.

 

 

 

9. Walka ogniowa (WO):

1)

P[Cyber Stefan] :

Jeżeli w WO w DSO SO można dzielić, to czy można także łączyć (np. z 2 stosów Pantery strzelają z SO 1 po jednym razie - czy można zamiast tego strzelać raz z SO 2)?

 

O[RK] :

Myślę, że w drodze analogii można dopuścić rozwiązanie, że jednostki stojące na tym samym polu

mogą łączyć posiadaną siłę ognia, o ile posiadają taką samą ARMATĘ. W większości przypadków z matematycznego punktu widzenia (rachunek prawdopodobieństwa) bardziej opłaci się dzielić siłę

ognia niż ją łączyć.

 

2)

P[Cyber Stefan] :

a) Czy można strzelać w WO do nierozpoznanych jednostek? W jaki sposób w tym wypadku wybiera się ostrzeliwaną jednostkę, która wchodzi w skład stosu?

b) Jeżeli to ostrzeliwujący w WO wybiera, do której jednostki, wchodzącej w skład ostrzeliwanego

stosu strzela, masakrowane są słabsze jednostki np. ckm. Czy nie byłoby lepiej, gdyby w takim wypadku zawsze była ostrzeliwana jednostka o największej sile? W końcu to ona stanowi trzon siły stosu, a reszta to jednostki wsparcia.

 

O[RK] :

Można strzelać do nierozpoznanych jednostek. Większość jednostek w trakcie gry pozostaje nie

rozpoznana i inne rozwiązanie sprowadziłoby walkę ogniową w tej grze niemal "do zera".

Ostrzeliwujący dowolnie wybiera jednostkę, która będzie ostrzeliwana.

Walka ogniowa w założeniu ma do pewnego stopnia likwidować niedostatki starcia. Przy starciu to

obrońca/ostrzeliwany dowolnie decyduje, która spośród wchodzących w skład stosu jednostek

poniesie straty; przy WO jest na odwrót. Z drugiej strony rzeczywiście nie do końca jest to

zadowalające rozwiązanie. Co do propozycji - łatwo jest rozważać to na takim przykładzie (

Pantera i ckm), ale gdy na polu będzie stał batalion Panter i batalion Pz IV albo dział StuG nie

jest takie oczywiste, która jednostka w takiej sytuacji stanowi trzon tych sił. Podobnie w

przypadku, gdy taki stos byłby okrążony jednostki tyłowe miałyby szansę być ostrzelane. W El-Alamein są już ograniczenia uniemożliwiające ostrzeliwywanie artylerii i piechoty

zmechanizowanej w terenie zakrytym, ale w terenie czystym jedyną radą jest niewystawianie na

ostrzał jednostek o słabym pancerzu.

 

3)

P[Cyber Stefan] :

Czy jednostki uczestniczące w pościgu po walce w marszu mogą być celem ostrzału w WO?

 

O[RK] :

Tak.

 

4)

P[Cyber Stefan] :

Czy jednostka zmuszona do wycofania w wyniku WO we własnej fazie ruchu może kontynuować ruch?

 

O[RK] :

Tak, ale instrukcja umożliwia, aby gracz, który poniósł straty wykonywał rzut za wycofanie w

fazie walki i skumulowanie wpływu strat zadanych w BSO i w DSO. O sposobie (i chwili)

przeprowadzenia testu decyduje ostrzeliwujący.

 

5)

P[Cyber Stefan] :

Czy jednostka, która brała udział w walce w marszu może brać udział w tej samej fazie ruchu w WO (tzn. ostrzeliwać lub być ostrzeliwana)?

 

O[RK] :

Jednostka, która brała udział w walce w marszu, może ostrzeliwać w sytuacjach, w których przepis

to przewiduje (patrz zwłaszcza [9.1.4]), na tych samych zasadach może być ostrzeliwana.

 

6)

P[Arecki] :

Podobno jest zasada, że kiedy się wykonuje WO, płaci się 1 PR, a głupio spytam, gdzie to jest

napisane w instrukcji, bo jakoś nie znalazłem tego w dziale Walka Ogniowa?

 

O[RK] :

Przepis mówiący o tym, że wykonanie walki ogniowej kosztuje 1 punkt ruchu był kiedyś w

instrukcji (w I wydaniu - tym pudełkowym), jeszcze gdy obowiązywały uproszczone zasady WO -

przed wprowadzeniem współczynników ARMATA i PANCERZ. Począwszy od wprowadzenia nowych zasad WO (II wyd. B-35) ten punkt został skreślony i odtąd ostrzał w walce ogniowej nic nie kosztuje - nie wydaje się w ogóle PR na przeprowadzenie ostrzału.

 

7)

P[KG Grau] :

Czy od El-Alamein piechota zmechanizowana może nie być ostrzeliwana w BSO, jeśli zredukuje PS?

a) Czy wtedy traci też gwiazdkę?

 

O[RK] :

Tak jest, ale tylko w ataku. Szczegóły - patrz [9.2.9] - ten punkt zasadniczo nie zmienił się od

Falaise.

a) Tak.

 

8)

P[KG Grau] :

Co w sytuacji, gdy w walce ogniowej przed WzM zniszczę jednostkę? Pościg tylko o jedno pole, czy jak w przypadku zniszczenia jednostki w walce "normalnej"? To samo, gdy zniszczenie nastąpi w WO w fazie walki - jaki pościg?

 

O[RK] :

Tu sprawa jest bardziej dyskusyjna. Według mnie pościg powinien być taki, jak w fazie walki - [7.5.7]. Jeśli sama walka ogniowa wystarczyła, aby zniszczyć oddział wroga, to strzelający nie

może mieć mniejszych możliwości wykonania pościgu niż oddział, który musiał walczyć bezpośrednio, aby zniszczyć przeciwnika. Oddział, który szybciej uporał się z wrogiem, ma więcej czasu na dalsze wykonywanie ruchu i manewrowanie w kierunku wyznaczonego celu.

 

9)

P[Vort] :

Sytuacja jest następująca:

 

Walka w marszu. Przedtem WO. Przeciwnik w wyniku poniesionych strat w WO wycofuje się o 1 heks. Robię pościg. Ale do walki w marszu jeszcze nie doszło. Czy mogę ją prowadzić po pościgu? I jeśli tak, przyjmijmy, że przeciwnik się wycofał. Ścigam po raz kolejny. Następnie w fazie walki

przeprowadzamy normalną walkę.

Czy tak jest dobrze?

 

O[RK] :

Walka w marszu - jest tak, jak zostało napisane. Ważny może być w tym przypadku jeszcze pkt [9.4.6]

 

10)

P[Vort] :

Mam dobre czołgi otoczone przez 2 wrogie odziały, piechota i rozp. perfidnie stoją na na godz.

12 i 6. Moja faza ruchu. Czy mogę podjąć walkę w marszu?

A jeśli tak, to czy wcześniej mogę przeprowadzić WO z jednostką rozp.?

Jeśli tak, i przyjmijmy, że w wyniku WO przeciwnik wycofał się o 1heks, to robię pościg. Następnie przeprowadzam walkę w marszu z tą jednostką (wszak uciekłem ze SK piechoty). Wyrwałem się z okrążenia.

Czy poprawnie myślę?

Co z tą "opuszczoną " piechotą? Mogę przeprowadzić taki manewr?

 

O[RK] :

WO zawsze można podjąć przed walką w marszu - nie ma problemu.

Walkę w marszu też można w tym przypadku podjąć, tylko że jeśli ten rozpoznawczy nie wycofa się po WO, musisz zaatakować w walce w marszu oba oddziały tzn. piechotę i O.R. - bo oba będziesz miał w swojej strefie kontroli. Nie musisz atakować obu - jest to wyjątek - jeśli twoje czołgi są umocnione - szczegóły  [7.1.6].

Natomiast, jeśli rozpoznawczy wycofa się w wyniku WO, moim zdaniem, możesz wykonać pościg całością stosu za nim i nie atakować piechoty. Piechota nie zostanie zaatakowana, a ty wyrwałeś się z okrążenia.

 

11)

P[Grohmann] :

Jak to jest z ucieczką po WO, obowiązują analogiczne przepisy jak w ucieczce po zwykłej walce ?

 

O[RK] :

Generalnie tak, pewne odrębności mogą wynikać zwłaszcza z [9.4].

 

12)

P[Grohmann] :

Czy po WO jednostka zmuszona do wycofania MOŻE wejść w strefę kontroli wroga?

 

O[RK] :

Może wejść, jeśli na polu znajdującym się we wrogiej strefie kontroli stoi sojusznicza

jednostka, a nie ma innej drogi ucieczki - na podstawie [7.4.3] i [7.4.8]  . Tutaj jest analogia

do walki bezpośredniej, jak sam zresztą zauważyłeś.

Ale uciekająca po WO jednostka nie może w żadnym wypadku wejść na pole znajdujące się we wrogiej strefie kontroli i nieokupowane przez sojuszniczy oddział.

 

13)

P[Cyber Stefan] :

Zgodnie z przepisem 9.1.9.3 (TiS 2/2002) oddziałowi przysługują 2 limity ostrzałów o wartości SO

tej jednostki. Jeżeli oddział ma SO 3, to czy w ramach limitu może strzelać trzy razy z SO 3 czy

1 raz?

 

O[RK] :

Jeżeli oddział ma SO (SIŁĘ OGNIA)=3 to w ramach limitu może strzelić 3 razy z SO=1, albo 1 raz z SO=3, albo 1 raz z SO=2 i 1 raz z SO=1.

Jeśli mamy batalion Panter, który jak wiadomo może strzelać w DSO, jego limity przedstawiają się

tak:

- 1 limit w BSO przysługuje na własne fazy walki i ruchu.

- 1 limit w DSO przysługuje na własną fazę ruchu.

- 1 limit w BSO przysługuje na fazy ruchu i walki przeciwnika.

- 1 limit w DSO przysługuje na fazę ruchu przeciwnika.

Zatem na etap przysługują 4 limity: 2 w BSO i 2 w DSO.

Oczywiście, jeśli będzie to np. jednostka Shermanów, nie ma limitów w DSO, bo Shermany nie mają DSO.

 

14)

P[dbj] :

Czy można ostrzelać WO w DSO jednostkę wykonującą pościg po walce w marszu:

a) która wykonuje pościg wzdłuż drogi ucieczki, a jednostka uciekająca wchodzi na heks z

jednostką, która ma możliwość ostrzelania?

b) która wykonuje pościg wzdłuż drogi ucieczki, a jednostka uciekająca nie wchodzi na heks z

jednostką, która ma możliwość ostrzelania?

c) która wykonuje pościg w dowolnym kierunku po wyeliminowaniu przeciwnika?

 

O[RK] :

[9.1.3] WO prowadzoną w DSO rozstrzyga się w fazach ruchu, oraz w fazach kontrataku, jeżeli możliwość przeprowadzenia WO powstała w wyniku wykonania kontrataku. (za "El-Alamein 1942")

Przepis mówi kiedy można strzelać i nie przewiduje żadnych ograniczeń związanych z tym czy ktoś

wykonuje pościg i co do tego jak go wykonuje.

Z kolei np. przy ostrzale w BSO przewidziane są bardziej szczegółowo sytuacje, w których można

strzelać, z czego wynikają dalej idące ograniczenia.

Wniosek: można strzelać we wszystkich wymienionych przez Ciebie sytuacjach, bo walka w marszu i pościg po niej mają miejsce w fazie ruchu. Nie ma znaczenia jak atakujący wykona pościg.

Ograniczeniem jest tylko limit ostrzałów jednostki w WO.

 

15)

P[Komandir] :

Czy można strzelać w DSO przez własną jednostkę, czyli inaczej, czy własna jednostka zasłania widoczność?

 

O[RK]:

Można strzelać przez własną jednostkę. Heks ma 1-2 km, a B-35 nie jest grą taktyczną podobną do Waterloo czy Kircholmu. Uznajemy, że jednostka, przez którą się strzela, odpowiednio ustawia się na heksie, aby umożliwić ostrzał kolegom stojącym z tyłu.

 

16)

P[Komandir] :

Czy nieprzyjaciel może nam "oddać" przez naszą jednostkę w jego SK(przyjmując że w jego SK nie ma jednostki strzelającej)

 

O[RK] :

Może "oddać" strzelając przez naszą jednostkę (o ile nie jest to jednostka mogąca prowadzić ostrzał w WO). Piechota będzie się chować przed jednostkami pancernymi, aby te nie wystrzelały jej z większej odległości, a jednostka, która się chowa przed wrogiem, nie może blokować widoczności.

 

17)

P[Karol] :

Kto decyduje o rozpoczęciu WO? Czy gracz, którego faza ruchu trwa, czy oboje mają prawo do rozpoczęcia tej walki.

 

O[RK] :

Oboje mają prawo do rozpoczęcia WO.

 

18)

P[Karol] :

Jeśli ruch jednostki odbywa się w DSO jednostki nieprzyjaciela to może on ją ostrzelać? Czy tylko jeśli jednostka zatrzyma się w DSO wroga?

 

O[RK] :

Można ostrzelać wrogą jednostkę jeśli jej ruch odbywa się w DSO, nie musi się ona zatrzymywać tzn. zatrzymanie nie jest warunkiem zaistnienia możliwości wykonania ostrzału.

 

19)

P[Kosynier] :

Czy jedna jednostka może być ostrzelana kilkakrotnie przez różne jednostki?

Bo sama będzie mogła odpowiedzieć tylko raz, chyba że źle interpretuję przepisy.

 

O[RK] :

Jedna jednostka może być kilkakrotnie ostrzelana w WO przez różne wrogie jednostki. Sama może odpowiedzieć tylko raz.

 

20)

P[Kosynier] :

- W sytuacji gdy jednostka wykonała ostrzał z DSO albo BSO i skutkiem tego była eliminacja przeciwnika to czy może dalej się poruszać wykorzystując pozostałe PR?

 

O[RK]:

Rozwiązania mogą zmierzać w dwóch kierunkach:

1. Analogia do przepisu o eliminacji jednostki w starciu bezpośrednim - jednostka zwycięska może po wejściu na pole zajmowane przez wyeliminowaną jednostkę wykonać pościg o 2 pola, uwzględniając wrogie strefy kontroli (czyli jak wejdzie we wrogą strefę kontroli, musi się zatrzymać oraz nie może przemieszczać się w strefie kontroli wrogiej jednostki). To rozwiązanie zakłada, że jednostka nie może się już dalej poruszać za pomocą swoich PR, ale za to wykonuje pościg.

2. Jednostka normalnie dalej może się poruszać wykorzystując swoje PR.

 

Ja przyjmuję to pierwsze rozwiązanie, jeżeli eliminacja nastąpiła po ostrzale w BSO, zaś jeżeli eliminacja nastąpiła po ostrzale w DSO, przyjmuję drugie rozwiązanie.

 

WO w BSO jest ściśle powiązana z walką wręcz, można powiedzieć, że jest częścią starcia bezpośredniego (walki bezpośredniej), podczas gdy WO w DSO wykonywana jest w fazie ruchu, w oderwaniu od konkretnego starcia. WO w DSO może być związana z konkretnym starciem, ale nie musi; w przypadku WO w BSO występuje silniejszy związek ze starciem, w którym uczestniczy strzelający oddział. Istotne jest też, że w przypadku WO w BSO prawie zawsze strzelający stoi we wrogiej strefie kontroli. Widać tutaj powiązanie WO w BSO ze starciem bezpośrednim. Stąd takie jest moje rozwiązanie.

 

Dołożyłbym jeszcze do tego jeden wyjątek: jeśli ostrzeliwany w BSO ma siłę 1 i WO ma miejsce w fazie ruchu (zwłaszcza przed walką w marszu), należałoby przyjąć rozwiązanie drugie, czyli po wyeliminowaniu strzelający porusza się dalej wykorzystując swoje PR. Sądzę, że tak niewielkie oddziały nie są a stanie związać wroga walką na tyle, aby zablokować jego dalszy ruch.

 

21)

P[preclo] :

Jaki pancerz (bo armata to się raczej nie należy) powinny posiadać moździerze niemieckie? Nie mogłem się tego dopatrzeć w żadnych tabelach, ani na wydanych dotychczas żetonach, a potrzebuję do 8 DFort.

 

O[RK] :

Ciężkie rosyjskie moździeże mają pancerz 1(2), ale niemieckie np. w 3 DSpad. miały 1(3). Można chyba przyjąć, że jedna z tych wartości; zależy jeszcze od tego jakie to moździerze.

 

22)

P[Kosynier] :

Czy oddział rozpoznawczy może wykonać najpierw WO, a później atak z zaskoczenia?

 

O[RK] :

W instrukcji nie ma przeciwwskazań, aby przeprowadzić taki oddział, ale jest to dyskusyjne. W grę wchodziłaby oczywiście jedynie WO w BSO.

 

 

 

 

10. Desant morski, jednostki morskie:

1)

P[Cyber Stefan] :

Dlaczego wyładowanie jednostek bardziej opłaca się z barek desantowych (połowa PR) niż w porcie/sztucznym porcie (całość PR)?

 

O[RK] :

To zostanie zmienione w 3 edycji B-35. Właśnie na nią czekamy. Zgadzam się, że jest to

nielogiczne.

 

 

11. Pancerzownice:

1)

P[Cyber Stefan] :

Czy oddziały pancerzownic (żetony) przydzielane do oddziałów mogą się poruszać niezależnie od

nich?

 

O[RK] :

Pancerzownice mogą się poruszać samodzielnie, ale pod koniec fazy ruchu muszą stać na polu razem z jednostką liniową; nie mogą pod koniec fazy ruchu stać samodzielnie.

 

2)

P[Komandir] :

Czy tabelkę "Pancerzownice" należy używać wyłącznie do scenariuszy hipotetycznych, czy także do historycznych.

 

O[RK] :

Tabelkę "Pancerzownice" należy używać do wszystkich scenariuszy. W rzadkich wypadkach dopuściłbym wyjątki w różnicy ilości pancerzownic na dywizję (np. 711 DP w Normandii ma chyba z 11 batalionów piechoty i dlatego jest uzasadnione, żeby miała 1 pancerzownicę więcej - tak, jak wydrukowano). Tam gdzie dywizje nie mają pancerzownic należy stosować system przypisywania ich - tak jak jest to opisane w instrukcji do II edycji.

Te przepisy nie są do końca dostosowane do tego co jest obecnie - wtedy gdy je pisano

pancerzownice nie były jeszcze wyodrębnione w postaci oddzielnych żetonów i stąd rozbieżności.

Inna sprawa, że nie kierowano się później limitami ze wspomnianej tabeli i niektóre dywizje mają

więcej, a niektóre mniej pancerzownic.

 

3)

P[dbj]:

Żetony pancerzownic mają po 5 PR, w instrukcji mowa o przypisaniu ich do poszczególnych batalionów i tu pytanie: jeżeli będzie taki oddział przypisany do bsap. to może się z nim poruszać wykorzystując 8 PR czy swoje 5? Czy może już nie trzeba przypisywać pancerzownic do baonów? W takim przypadku będzie to najwolniejszy oddział w dywizjach pancernych. Myślę, że przypisany powinien poruszać się razem z oddziałem za jego PR, a jak chcemy przesunąć sam oddział pancerzownic to wykorzystujemy jego 5 PR.

 

O[RK] :

Jak powstawała 2 edycja to nie było jeszcze pancerzownic w dywizjach wyodrębnianych w postaci oddzielnych żetonów, stąd są rozbieżności.

Jeśli pancerzownice są wyodrębnione w postaci oddzielnych żetonów, to nie trzeba ich przypisywać do batalionów.

Dobrze kombinujesz dbj, jeśli poruszają się razem z jakąś jednostką, wykorzystują tyle PR, ile ta jednostka - są jakby częścią tej jednostki. To by było bez sensu, gdyby pancerzownica będąca jednostką dywizji pancernej nie mogła nadążyć za swoją dywizją. Jeśli poruszają się samodzielnie, wykorzystują swoje 5 PR.

 

 

 

12. Rozpoznanie:

1)

P[Arecki] :

Czy jak się rozpoznaje jednostką rozpoznawczą z 1 pola, trzeba rzucać kostka czy się rozpoznało

i wydać 1 PR jak jest w przypadku rozpoznania na dwa pola, czy rozpoznanie jest automatyczne?

 

O[RK] :

Rozpoznając jednostki O.R. z odległości 1 pola rzucamy kostką tak, jak przy rozpoznaniu na

odległość 2 pól. W instrukcji nie ma żadnego przepisu, że rozpoznanie na odległość 1 pola jest

"automatyczne" - taka interpretacja jest bezpodstawna.

 

2)

P[Arecki] :

Czy można rozpoznawać w etapie nocnym na 2 pola? Nic nie pisze, że nie można, choć to mało

logiczne by można było rozpoznać?

 

O[RK] :

Pkt [11.4.4] mówi tak: "Przy rozpoznawaniu na odległość 2 pól między O.R. a rozpoznawanym heksem musi istnieć widoczność, sprawdzana według przepisów stosowanych przy walce ogniowej." W tabeli WPŁYW MODYFIKACJI NA PANCERZ OSTRZELIWANEGO jest napisane, że w nocy walka ogniowa w DSO jest niemożliwa.

Ponieważ tabele są integralną częścią zespołu przepisów systemu (zawierają przepisy wyrażone w

specyficznej formie graficznej), należy uznać, że punkt [11.4.4] odnosi się także do tej tabeli.

Wniosek: z [11.4.4], w związku z tabelą WPŁYW MODYFIKACJI NA PANCERZ OSTRZELIWANEGO, wynika, że nie można rozpoznawać na odległość 2 pól w nocy.

 

 

 

13. Artyleria, SOA, nawała artyleryjska, etc.:

1)

P[MIH] :

Czy przepis mówiący o zakazie łączenia ataków jednostek z różnych korpusów dotyczy też

wspierania artylerią ataku jednostki z innego (niż art.) korpusu?

 

O[RK] :

Nie można wspierać ataku jednostkami artylerii pochodzącymi z innego korpusu niż jednostki

walczące bezpośrednio w danym starciu. W El-Alamein jest to już napisane wyraźnie: patrz [7.2.7].

 

2)

P[Grohmann] :

Czy jednostki artylerii z różnych korpusów mogą wspólnie prowadzić nawałę?

 

O[RK] :

Jednostki artylerii z różnych korpusów nie mogą wspólnie prowadzić nawały artyleryjskiej -

analogicznie, jak samodzielnego ostrzału artyleryjskiego

 

3)

P[Kiedryn] :

Samodzielny atak artyleryjski może prowadzić jednostka która ma nie mniej niż 7 PS, czy oznacza

to jedną jednostkę? Czy można do tego użyć 2 jednostek artylerii każda np. po 4 PS?

 

O[KG Grau] :

W przepisach jest ta sprawa przejrzyście rozstrzygnięta - może to być jedna jednostka, może być

kilka, ważne żeby razem miały minimum 7 PS.

 

4)

P[Maedhros] :

Dlaczego aliancka artyleria dywizyjna nie jest traktowana jak zmotoryzowana (ma 5 pkt. ruchu

itd.)?

 

O[WZ] :

Co do artylerii, to pytanie bardziej dotyczy filozofii gry niż samego transportu. Otóż pod

koniec wojny jak i w jej trakcie 80 % artylerii nadal ciągnęły konie, tylko Amerykanie potrafili

w jednym rzucie przewieźć wszystkie swoje działa i ludzi na raz, ale już w takim Bostogne

zostawili działa, bo należało wozić piechotę. Brytyjczycy i owszem posiadali transport, ale nie

tak liczny, by przegrupowywać się kosztem piechoty. Poza tym armaty są bronią wsparcia, a nie

„przebojową” i nawet jej zmotoryzowanie służyło li tylko i wyłącznie wsparciu piechoty, tak że

nawet danie jej tych 8 PR nie zmieniało jej zastosowania.

 

5)

P[Komandir] :

Co to jest:

1) artyleria samobieżna

2) artyleria samobieżna polowa

(proszę podać przykłady).

 

 

O[RK] :

"Artyleria samobieżna" to określenie bardziej ogólne w stosunku do "artyleria samobieżna polowa". Artyleria samobieżna polowa to np. Hummel, Wespe, Sexton, M-7 Priest - jednostki będące artylerią samobieżną i jednocześnie posiadające współczynnik ZO wyrażony liczbą w kwadracie o czerwonym tle.

Artyleria samobieżna to także samobieżna artyleria p-lot. np. Demag i samobieżna artyleria p-panc. (określana też jako niszczyciele czołgów) - np. Achilles, Hetzer. Wszystko powinny wyjaśniać definicje zamieszczone na początku rozdziału 12.

 

6)

P[Az]:

Takie pytanie - czy artyleria w samodzielnym ostrzale artyleryjskim traci 1 punkt amunicji czy też 1,5 jak w nawale?

 

O[tescudo] :

Tylko 1 (1,5 jest tylko w przypadku nawały).

 

7)

P[MIH]:

Jak należy odczytać straty od SOA jeżeli ostrzał wykonywany był silą 7-10, a na kostce po modyfikacji wypadło -2? Nie ma gdzie przesuwać... Czy może przechodzimy z tabelki siła ostrzeliwanego np. z 10-16 do 5-9?

 

O[RK]:

Moim zdaniem w takiej sytuacji rezultatem jest "brak efektu" i straty wynoszą 0. Taka jest chyba ogólna praktyka w takich sytuacjach. Instrukcja mówi jedynie o przechodzeniu do wyższego rzędu tej samej tabeli.

 

 

 

14. Wielkość stosu, Grupy Bojowe:

1)

P[Zygfryd] :

Na polu może stać 28 PS, ale walczyć może 24. Jeśli zmusimy do ucieczki stos 28, w którym w

walce brały udział tylko 24 PS, to i tak nie możemy wykonać pościgu, bo na przykład 4 PS nie

walczyły (nie mogą walczyć) i mogą pozostać na miejscu (nie podlegają efektom starcia, bo w nim

nie uczestniczyły). Nie wiem czy dobrze myślę, ale jest tu spora luka w przepisach. Mimo

korzystnego wyniku nie zajmujemy atakowanego pola. Zastanawiam się po co zwiększono limit PS na jednym polu?

 

O[WZ] :

Muszą uciekać wszystkie.

Ten przepis nie jest luką tylko ułatwieniem. Często się bowiem zdarzało, że trzeba było

dokonywać ekwilibrystyki by te 24 PS upakować na polu, bo jednostki miały 25 lub 26 PS. To nie

jest tak, że dodajemy 4 PS i nie uciekamy. Uciekamy wszystkim, co stało na polu.

 

2)

P[tescudo] :

Chciałbym wrócić do kwestii wielkości stosu.

Rozumiem, że:

1. 24 PS to max wartość siły stosu jaka jest następnie poddawana wszelkim modyfikacjom (np. WM, ckm, itp.) i jaka wpływa na straty po walce.

2. We wszystkich walkach stosu w danej fazie mogą brać udział max 24 PS, tj. gdy stos o „pojemności” 28 PS (10 + 10 + 3 + 5) atakuje jednostkę X i jest obiektem kontrataku wykonanego

przez jednostkę Y to:

a) nie może wydzielić jednostki o 5 PS do odparcia kontrataku i jednocześnie atakować z siłą 23

PS na X.

b) atakując z siłą 23 PS jednostkę X, do odparcia kontrataku może wydzielić tylko 1 PS.

 

O[RK] :

1. TAK.

2.    Właściwa jest ta druga opcja, ale czuję, że o tym jeszcze dłużej podyskutujemy.

 

3)

P[Karol] :

Czy przy tworzeniu KG istnieje jakieś ograniczenie PS jednostek wchodzących w jej skład?

 

O[RK] :

Kampfgruppe/Grupy Bojowe - jeśli mówimy o KG/GB w rozumieniu instrukcji, ograniczeniem jest

jedynie limit PS, które mogą stać na jednym polu, czyli obecnie 28 PS; dawniej były to 24 PS.

 

 

 

15. Sztaby, zaopatrzenie:

1)

P[KG Grau] :

Ile PR wydaje sztab za heks drogi - bo traktowany jest jako zmotoryzowany i dla mnie porusza się na ciężarówkach (1/3 po drodze) - czy dobrze myślę?

 

O[RK] :

Sztab, poruszając się wzdłuż drogi, wydaje 1/2 PR, bo ma 10 PR. Z reguły jest tak, że jednostki,

które poruszając się wzdłuż dróg wydają 1/3 PR, mają ruchliwość 8. Są szybsze, gdy poruszają się

wzdłuż dróg, ale wolniejsze w terenie.

 

2)

P[Grohmann] :

Czy dowództwa korpusów mogą przedłużać linię zaopatrzenia dla innych dowództw korpusów?

 

O[RK] :

Odpowiem na podstawie instrukcji - nie mogą, bo sztaby przedłużają linię zaopatrzenia dla

jednostek im podległych ([27.1.5]). Rozumiem, że pytanie związane jest z El-Alamein. Tam Niemcy muszą mieć zaopatrzenie na początku gry.

 

3)

P[Grohmann] :

Czy sztab potrzebuje zaopatrzenie?- tzn. czy może poprowadzić dla siebie linię zaopatrzenia na 20 PR i czy odczuwa konsekwencje wynikłe z braku zaopatrzenia?

 

O[RK] :

Sztab potrzebuje zaopatrzenia jak każda jednostka. Może on sam dla siebie przedłużyć linię

zaopatrzenia tak, jak przedłuża dla innych podległych mu oddziałów. Sztab korpusu przedłuża

zaopatrzenie dla całego swojego korpusu, sztab dywizji dla całej swojej dywizji.

 

4)

P[Grohmann] :

Czy jednostki korpuśne mogą korzystać ze wsparcia sztabów dywizyjnych (+1 mod.) z własnych korpusów podczas walki?

 

O[RK] :

Nie mogą. Sztab korpusu nigdy nie daje modyfikatora w walce. Sztab dywizji daje modyfikator tylko jednostkom swojej dywizji.

 

5)

P[Grohmann] :

Czy jednostki korpuśne mogą przedłużać własną linię zaopatrzenia dzięki sztabom dywizyjnym (z własnego korpusu)?

 

O[RK] :

Nie mogą, bo sztaby dywizyjne przedłużają zaopatrzenie tylko jednostkom im podporządkowanym.

 

6)

P[Wojpajek] :

Czy sztab dywizji uczestniczący bezpośrednio w walce modyfikuje tylko to jedno starcie czy też

wszystkie te, które są w jego zasięgu dowodzenia?

 

O[RK] :

Sztab modyfikuje wszystkie starcia, które są w jego zasięgu dowodzenia.

 

7)

P[Komandir] :

Na ostatnim heksie mojej maksymalnie przedłużonej linii zaopatrzenia (więcej się nie da lub nie ma możliwości) znajduje się moja jednostka, która ma zaopatrzenie, obok niej znajduje się również moja jednostka, która już nie ma zaopatrzenia.

Pytanie:

Czy możliwe jest przekazywanie zaopatrzenia " z ręki do ręki " (czyli z oddziału na oddział)

 

O[RK] :

Nie.

 

8)

P[Kamiro] :

Czy linie zaopatrzenia mogą przebiegać przez mosty kolejowe?

 

O[RK] :

Tak.

 

 

 

16. Ruch:

1)

P[KG Grau] :

Ile PR wydaje sztab za heks drogi - bo traktowany jest jako zmotoryzowany i dla mnie porusza się na ciężarówkach (1/3 po drodze) - czy dobrze myślę?

 

O[RK] :

Sztab, poruszając się wzdłuż drogi, wydaje 1/2 PR, bo ma 10 PR. Z reguły jest tak, że jednostki,

które poruszając się wzdłuż dróg wydają 1/3 PR, mają ruchliwość 8. Są szybsze, gdy poruszają się

wzdłuż dróg, ale wolniejsze w terenie.

 

2)

P[KG Grau] :

Ile PR wydaje się za wejście z drogi gruntowej na drogę "normalną"?

 

O[RK] :

Jeśli poruszasz się wzdłuż drogi gruntowej, to 1 PR.

 

3)

P[Vort] :

Czy mosty kolejowe dla mechaniki gry (możliwość przekraczania rzeki przez jednostki, ciągłość

zaopatrzenia etc.) są identyczne z drogowymi?

Czy przekraczanie rzeki po moście nie kosztuje PR?

 

O[RK] :

Różnica miedzy mostami kolejowymi a drogowymi jest jedynie taka, że przekraczając rzekę po moście drogowym poruszasz się wzdłuż drogi (chyba że droga na jednym z pól, między którymi jest most, została zniszczona).

Przekraczanie rzeki po moście nie kosztuje PR - przecież po to jest most, aby przekraczać rzekę

nie wydając dodatkowych PR

 

 

 

17. Pozostałe (SS, działa 88 mm, ckm, SpW):

1)

P[KG Grau] :

Czy jednostki SS maja nadal -1 do obrony?

 

O[RK] :

Tak, SS ma nadal modyfikator -1 w obronie.

 

2)

P[Kiedryn] :

Pytanko dotyczące niemieckich 88'ek. Działa te nie mogą się wycofać. Jeżeli otrzymają wynik B1,

B2 itd. to tracą tyle PS, o ile pól miały się wycofać, a gdy razem z nimi stoi inna jednostka?

Czy wtedy ta jednostka musi się wycofać, czy może zostać na miejscu i stracić PS (zakładamy że

jest możliwość wycofania się)?

 

O[RK] :

Grane było do tej pory, że oddział, który walczył z jednostką dział 88 mm wycofuje się, a działa

pozostają w miejscu - tak jest zgodnie z przepisem.

 

3)

P[Arecki] :

Jest napisane (El-Alamein), że atakujące zmotoryzowane CKM dzielą siłę zwykłej piechoty w danych sytuacjach, ale nie pisze czy dzielą siłę takiej piechoty w terenie innym niż teren czysty i wzgórza. Co z lasem, miastem, górami itd.? Już nie dzielą siły takiej piechoty w żaden sposób?

 

O[RK] :

Nie dzielą w ogóle. To nie mój pomysł, ale się z tym rozwiązaniem zgadzam - to jest tak, jak z

modyfikatorem pancernym za czarne gwiazdki.

 

4)

P[KG Grau] :

Jaką siłę przyjąć przy sprawdzaniu strat po walce (SpW) dla jednostek atakujących bez zaopatrzenia - całą czy 1/2?

 

O[RK] :

Całą siłę, bo [7.2.3] mówi o sile „całkowitej”.

 

5)

P[KG Grau] :

Jak CKM-y modyfikują SpW?

 

O[RK] :

Ckm-y działają na wojska powietrzno-desantowe, ściślej na piechotę tego typu wojsk, tak samo jak

na piechotę dywizji piechoty. Piechota spadochronowa/szybowcowa jest piechotą niezmotoryzowaną.

a) Straty po walce - wpływ ckm-ów - patrz [7.2.3] (El-Alamein, w Falaise - [7.2.1]) i przykład 2

pod tym punktem. Tam jest wszystko napisane.

 

6)

P[Vort] :

Modyfikator SS w obronie.

Uwzględniany jest on, jeśli suma PS broniących się jednostek SS jest 3 lub więcej. Ale ....

Jak liczyć siłę - brać nominalną, wynikająca z dziennika, czy ostateczną wartość siły po wprowadzeniu wszelkich modyfikatorów? 

Np.

- artyleria samobieżna o PS 3 ( w dzienniku ) walczy w starciu bezpośrednim 1 PS więc którą wartość

przyjmować??

- broniąca piech. o PS 4 jest atakowana przez "samobieżne" ckm, więc efektywna siła wynosi 2 PS.

Którą wartość brać pod uwagę?

 

O[RK] :

Modyfikator SS w obronie - uwzględniamy siłę nominalną (wynikającą z tabeli jednostek).

W przypadku jednostek artylerii polowej uwzględniamy siłę, z jaką artyleria walczy bezpośrednio.

Jeśli walczy z siłą 1 - uwzględniamy siłę 1, jeżeli z siłą 2 (samobieżna artyleria polowa

posiadająca co najmniej 4 PS) - siłę 2. Tutaj trzeba odróżnić siłę ognia artyleryjskiego

artylerii polowej od jej siły w walce bezpośredniej, kiedy nie prowadzi ostrzału

artyleryjskiego. Nawet jeśli artyleria polowa wspiera obronę walcząc bezpośrednio (wykorzystuje

wtedy 1/2 PS zaokrąglając w górę) uwzględniamy jej siłę tak, jakby walczyła nie wspierając

obrony.

W przypadku ckm, jak wspomniałem na początku, uwzględniamy siłę nominalną - przed podzieleniem przez 2.

 

7)

P[Komandir] :

Czy przepisy z „El-Alamein 1942” są nadrzędne w stosunku do przepisów z B35N, czy to po prostu ciut zmodyfikowane przepisy dla tego rodzaju teatru działań wojennych?

 

O[RK] :

Są nadrzędne. W El-Alamein są często istotne modyfikacje. Jeśli chodzi o objętość, jest ok. 60%

tego co w II edycji, ale są to najczęściej stosowane rozdziały. Nie ma np. rozdziałów o

jednostkach morskich, desancie morskim, desancie powietrznym, dot. walk na Pacyfiku i Sowietów, rozdziału 31.0 Jednostki specjalnego przeznaczenia. Są m.in. rozdziały 1-13, rozdział o

lotnictwie, jednostkach pancernych, ckm-ach.

 

8)

P[Komandir] :

Jaki jest obecnie panujący standard rozpisywania PS w tabelkach następujących jednostek:

1) bpiech (posiadający 4 PS i 5 PS)

2) bsap (4 PS)

3) bpiech. zmech. (7 PS)

4) bCKM (6 PS - bryt. DP)

5) bat. armat przeciwpancernych (w DP)

6) jednostek komandosów (4 PS)

7) spadochroniarzy (tutaj pytanie: czy spadochroniarze powinni być słabi, np.: 4 PS, ale posiadający dużo punktów wytrzymałości, np.: 4\4\4\3\3\2\1; czy powinni być silni, np.: 6 PS, ale powinni szybko tracić tą siłę, np.: 6\6\5\4\3\2\1? [Jako wyjście uznałem 7 pkt. Wytrzymałości - takie są max. straty jednostek spad. podczas desantu wg tabelki]).

Punkty siły w nawiasach są chyba najczęściej spotykane.

8) artyleria lekka w bryt. DP powinna mieć 4 PS, czy 5 PS?

 

O[RK] :

Są pewne standardy rozkładu PS i punktów wytrzymałości, ale nie są one w pełni wiążące:

1. bpiech. - 5-4-4-3-2-2-1.

2. bsap. - 4-3-3-2-1.

3. bpiech. zmech. - 7-6-5-4-3-2-1, gren.panc. SS - 7-6-5-5-4-3-2-1.

4. ckm (DP) - 6-5-4-3-2-1.

5. armaty p-panc. (DP) - 3-2-1 albo 2-1.

6. komandosi - 5-4-4-3-3-2-1.

7. Tutaj są b. różne podejścia. W El-Alamein jest taki rozkład: 6-5-4-3-2-1.

8.    artyleria lekka w brytyjskiej DP - zdecydowanie tak: 4-2-1.