Irak – Iran 1980-88

Kategoria:

Opis

Konflikt iracko-irański z lat 80. XX wieku bez wątpienia należy do najdramatyczniejszych wydarzeń historii najnowszej. Trwająca niemal osiem lat wojna pochłonęła miliony istnień ludzkich i miała bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne, militarne i polityczne nie tylko dla państw z Bliskiego Wschodu.
Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie historii i konsekwencji wojny Iraku z Iranem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki militarnej oraz powiązanych z nią decyzji politycznych. Do tej pory wydano niewiele opracowań, które zajmowałyby się w sposób szczegółowy aspektem militarnym tej wojny. Niniejsza książka ma za zadanie wypełnić tę lukę.