Grochów 1831

Opis

Grochów 1831

System: Napoleon

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: Brygada-pułk

Plansze: 2x 50/70 cm, 1x 50/40 cm, 2x 38/25 cm

Scenariusze: 6

Opis: Detronizacja cara Mikołaja I przez polski parlament 25 stycznia 1831 była formalnym początkiem wojny polsko-rosyjskiej. Na początku lutego armia rosyjska pod wodzą feldmarszałka Dybicza przekroczyła granicę Królestwa Kongresowego i ruszyła na Warszawę. Jej celem było szybkie opanowanie stolicy oraz zakończenie “awantury” jak najszybciej. Jednakże, już pierwsze bitwy ukazały Rosjanom, że masz na Warszawę nie będzie prosty. Gra obejmuje szereg bitew pierwszego okresu powstania listopadowego – pod Grochowem, Wawrem, Dębe Wielkie oraz Iganiami, a także bitwę stoczoną na wschodnim brzegu Wisły w 1809 roku. Poszczególne bitwy różnią się ilością jednostek, czasem trwania oraz rozmiarem, prezentują różne aspekty militarne powstania listopadowego, w których polska armia była raz obrońcą, a innym razem – atakującym.