Beresteczko 1651

Opis

Besesteczko 1651

System: Husaria

Stopień złożoności zasad: średni

Skala: 1 żeton = 100-150 ludzi

Plansze: 2 x 50/70 cm

Scenariusze: 3

Opis: W bitwie pod Beresteczkiem (28-30 czerwca 1651) starły się wojska kozackie pod wodzą hetmana Bohdana Chmielnickiego oraz jego sojuszników z Chanatu Krymskiego z polską armią dowodzoną przez króla Jana II Kazimierza. Bitwa była rezultatem buntu Kozaków przeciwko Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z ok. 350 000 ludzi po obu stronach, była to jedna z największych bitew XVII wieku. Pierwszego dnia sukcesy odnieśli Polacy, jednak drugi dzień przyniósł zwycięstwo wojskom Chmielnickiego i tylko interwencja polskiej piechoty uratowała sytuację. Potężne uderzenie kawalerii trzeciego dnia walk przechyliło ostatecznie szalę zwycięstwa na korzyść wojsk polskich. Mimo klęski i dużych strat, Kozacy zdołali się wycofać, przez co bitwa nie była końcem ich powstania. Gra obejmuje wszystkie trzy dni walk, dając graczom szansę na zmianę ich przebiegu. Czy możliwym jest zakończyć bitwę już pierwszego dnia, czy też może Kozacy zdołają jednak odnieść ostateczne zwycięstwo w drugim dniu starcia?