powrót return
Opublikowano

Grunwald 2025

Planszowa gra wojenna Grunwald 2025

Grunwald 2025 to nasza najnowsza gra wydana w systemie WW3 (World War 3). Ukazany konflikt rozgorzał w wyniku agresywnych działań wojsk sowieckich, wspieranych przez kontyngent białoruski. Zaatakowana Polska odpowiada swoimi siłami, które wspierają oddziały NATO (jednostki litewskie, czeskie, niemieckie i amerykańskie).

Wojska Sowieckie, które od dawna koncentrowały się w Królewcu, za główny kierunek przyjęły Elbląg i Olsztyn. Jaki wpływ na walkę będzie miał tak trudny dostępny teren północno wschodniego terytorium Polski? Czy gracze wykorzystają zdolności swoich jednostek do skutecznej walki?…

GRUNWLAND 2025