Taktyka i Strategia

language polskiEnglish
decorationSKLEP/STORE
image of planes
SKLEP/STORE

Taktyka i Strategia

language polskiEnglish

Wiedeń, Parkany 1683

Wiedeń, Parkany 1683 – planszowa gra strategiczna

Bitwa pod Wiedniem to wspaniałe zwycięstwo Sprzymierzonych, pod dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego, nad Turkami. Chrześcijańska

Europa została ocalona, a Imperium Osmańskie na wiele wieków zostało zatrzymane kopiami polskiej husarii.