Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Forum (english) |
Przepraszamy, strona w budowie
Scenariusze
Gry systemowe:
WrzesieÄ 1939 (W39)
Wybrzeýe 1939
Pomorze 1939
M¸awa 1939
Suwalszczyzna 1939
Bzura 1939
 
W tym systemie także:
Wo¸omin 1920
 
Bitwy II wojny ćwiatowej (B35)
Bitwy II wojny ćwiatowej
Szczury Pustyni
Burza Zimowa 1942
Kasserine 1943
Ancona 1944
Arnhem 1944
Bostogne 1944 (Ardeny)
Malmedy 1944 (Ardeny)
Normandia 1944 - Bradley
Normandia 1944 - Montgomery
Odra 1945
Culdron
 
Front wschodni 1940-45 (WB95)
Chark—w 1942
SmoleÄsk 1941
Bagration 1944
Budapeszt 1945
 

Smoleńsk 1941

2. Kontrofensywa Mohylewska
Szybkie przełamanie pozycji przez wojska niemieckie nad Dnieprem całkowicie zaskoczyło dowództwo sowieckie. Aby zapobiec głębokiemu wdarciu się Niemców, Naczelne Dowództwo już 14 lipca zaczęło szybko koncentrować nowe wojska formując front Odwodowy w składzie 29, 30, 24, 28 i 32 Armii. Front ten miał za zadanie zatrzymać niemieckie natarcie na linii Smołeńsk - Moskwa. 16 lipca ostatnie oddziały sowieckie wycofały się ze Smoleńska. Utrata miasta było ciosem zadanym w prestiż Naczelnego Dowództwa ZSRR, dlatego za wszelka cenę postanowiono odbić miasto bez względu na koszt. Z głębi kraju przybywało wiele nowych dywizji, które wchodziły w skład armii Frontu Odwodowego.
Nie zważając na sytuacje na froncie zakazano wycofywać się oddziałom 16 i 20 Armii mimo ze walczyły już niemal okrążone. 19 lipca Kwatera Główna Dowództwa podjęta decyzje o przejściu do przeciwnatarcia w pąsie Frontu Zachodniego. W związku z tym opracowano szybko plan, który przewidywał koncentryczne uderzenie dywizji z trzech stron. Z powodu sytuacji postanowiono nie czekać na przybycie wszystkich sil lecz nakazano atakować wszystkim oddziałom które znalazły się już w wyznaczonym rejonie koncentracji. W sumie do 25 lipca nowo powstały Front Zachodni został wzmocniony 16 dywizjami strzelców oraz 4 pancernymi. Lotnictwo frontu łącznie z lotnictwem armijnym (w sumie około 600 samolotów) nie potrafiło wykorzystać przewagi i dobrze spełnić postawionego zadania. Słaba organizacja współdziałania pomiędzy pododdziałami była przyczyną wchodzenia do bitwy na przestrzeni kilku dni. Sytuacja taka w znacznym stopniu ułatwiła Niemcom odparcie sowieckich natarć. Pierwsze do natarcia ruszyło południowe skrzydło złożone z wojsk 21, 13 armii i nowej sformowanej (w lipcu) 28 Armii. Wojska te w dniach 21 i 22 lipca rozpoczęty ataki na południowe skrzyło 2 Grupy Pancernej gen. Guderiana. Aktywne działania wojsk sowieckich doprowadziło do kryzysu w nacierających oddziałach niemieckich. Do odparcia ataku Niemcy zatrzymali cześć dywizji szybkich miały one nie dopucić do wejcia dywizji sowieckich na tyły grupy pancernej i połączenia się z oddziałami broniącymi się w Mohylewie. Na szczęcie dla Niemców ataki sowieckie były przeprowadzone źle, a przede wszystkim były nieskoordynowane. Mimo silnego wsparcia przez lotnictwa natarcie sowieckie szybko zostało zatrzymane. Szczęliwie dla Guderiana, Dniepr zaczęły przekraczać korpusy 2 Armii polowej, które przejęły pozycje zajęte przez dywizje szybkie.
Bitwa Smoleńska, oprócz operacji Kijowskiej, była największym starciem na froncie rosyjsko-niemieckim w 1941 roku. Prowadzona na najważniejszym kierunku - Moskiewskim - zakończyła się klęską armii sowieckiej. Nie udało się bowiem zatrzymać niemieckich grup pancernych mimo że w wielu przypadkach armia sowiecka posiadała przewagę techniczną i liczebną. Złe dowodzenie, brak koncepcji obrony nie umiejętne wykorzystanie sił i rodków doprowadziło do klęski. Przez wiele lat oficjalna historiografia starała się przemilczać lub pomniejszać znaczenie bitwy smoleńskiej. Jeżeli już w ogóle o niej pisano, to zmieniano fakty, operowano liczbami w ten sposób by wykazać że mimo odwrotu strona sowiecka odniosła zwycięstwo przy czym zaniżano straty i siły własne a zawyżano straty i siły armii niemieckiej. W ten sposób tworzono nowe fakty które były wygodne dla władzy. Szczególną tajemnicą otoczono straty jakie poniosła armia czerwona w czasie bitwy Smoleńskiej. W dniach od 10 lipca do 10 września kiedy to siły Frontu Zachodniego liczyły 574 400 żołnierzy w 49 dywizjach strzeleckich, 11 dywizjach pancernych, 6 dywizjach zmotoryzowanych i 2 brygadach powietrzno-desantowych wojska sowieckie straciły 486 171 zabitych i wziętych do niewoli, 273 803 rannych razem 759 974 ludzi oraz 233 400 karabinów, 9290 dział i moździerzy, 1348 czołgów, 903 samoloty.
Dowództwo niemieckie również popełniło błąd nie doceniając Armii Czerwonej co spowodowało, że postawione przed oddziałami zadania były zbyt ryzykowne. Poniesione jeszcze przed lipcem straty były już mocno odczuwalne, natomiast uzupełnienia przybywały w zbyt małych ilościach. Straty niemieckie na całym froncie wschodnim od 22 VI do 10 IX 41 r. wyniosły 98 000 zabitych, 21 500 zaginionych, 340 000 rannych.

Warunki zwycięstwa
Niemcy:
Za każdy, nieprzyjacielski, zniszczony żeton 2 PZ za zdobycie i utrzymanie Mohylewa 5 PZ za zdobycie i utrzymanie Kriczewa 5 PZ za zdobycie Rosławla 8 PZ.
Sowieci:
Za każdy oddział wycofany z Mohylewa 2 PZ, za utrzymanie Mohylewa 8 PZ, za każdy zniszczony bojowy żeton 2 PZ, za utrzymanie Kriczewa 6 PZ, za utrzymanie Rosławla 6 PZ.

Uwagi
Gra toczy się od pola A 30 na południe (włącznie).
Lotnictwo: W przypadku, gdy gracze rozstawią swoje żetony lotnicze na tym samym polu lub na polach sąsiadujących ze labą dochodzi do starcia lotniczego. W takim przypadku jeden żeton lotniczy oznacza 1 PS. Sumuje się użyte PS (strona niemiecka otrzymuje dodatkowo modyfikator +1, każdy gracz wykonuje rzuty kostką i dodaje wynik do posiadanych PS. Ten z graczy, który po rzutach otrzymał większy wynik zostaje zwycięzcą i pozostawia żetony lotnicze na planszy.

Inicjatywa
Niemcy

Czas trwania
22 lipca - 4 sierpnia

Rozstawienie wojsk
Sowieci:
13 A - A7,B50
53 DS - A25,B24
110 DS (-1 SP) - A20,B55
137 DS - A11,B47
132 DS - A9,B51
172 DS (-1 SP) - A20,B58
26 DPZmot. (-3 SP) - A17,B58
38 DPZmot. (-2 SP) - A18,B56
210 DZmot. (-2 SP) - A18,B59
75 DS - A7,B62
117 DS - A4,B65
57 DS - A7,B60
50 DPZmot. - A4,B63
102 DS - A6,B64
61 DS - A6,B60
8 BPD - A13,B40
7 BPD - A11,B43
6 DS (-1 SP) - A13,B43
42 DS (-1 SP) - A10,B49
55 DS (-1 SP) - A15,B43
143 DS (-1 SP) - A78,57
160 DS. - A9,B47
iQ4 DPZmot. - A19,B26
145 DS - A18,B28
149 DS - A20,B25
222 DS - A13,B29
13 GA - A7,B50
4 GA - A6,B43
4 A - A6,B43
24 GA - A19,B26
28 GA - A19,B26
217 DS - R
Lotnictwo:
22 VII - 3N/2R
23 VII - 8N/1R
24 VII - 5N/5R
25 VII - 3N/7R
26 VII - 2N/6R
27 VII - 5N/5R
28 VII - 8N/4R
29 VII - 8N/3R
30 VII - 9N/5R
31 VII - 10N/2R
1 VIII - 10N/1R
2 VIII - 9N/OR
3 VIII - 9N/OR
4 VIII - 7N/1R

Niemcy:
2 Gr Panc. - A29,B45
XXIV KPanc. - A21,B43
3 DPZmot. - A20,B36
4 DPZmot. - A16,B45
24 GA - A21,B43
10 DZmot. - A21,B31
1 DK - A9,B60
2 GA - A29,B45
268 DP - A22,B38
IX KA - A26,B42
9 GA - A26,B42
292 DP - A26,B36
263 DP - A20,B45
137 DP - A24,B51
7 DP - A22,B57
23 DP - A19,B60
256 DP - A21,B51
258 DP - A15,B59
78 DP - A15,Z
XX KA - A27,Z
162 DP - A27,Z
20 GA - A27,Z
131 DP - A15,Z

Uzupełnienia:
Niemcy:
23 VII
VII KA, 7 GA, 34 DP - A18, Z
17 DP, 13 DP - A
24 VII
112 DP - A15, Z
23 VII
XIII KA, 12 GA, 31 DP, 260 DP - A
Rosjanie:
26 VII
21 DK, 52 DK - T
29 VII
102 DPZmot. - P
1 VIII
307 DS - T
2 VIII
269 DS, 282 DS - T