Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Forum (english) |
Przepraszamy, strona w budowie
Scenariusze
Gry systemowe:
WrzesieÄ 1939 (W39)
Wybrzeýe 1939
Pomorze 1939
M¸awa 1939
Suwalszczyzna 1939
Bzura 1939
 
W tym systemie także:
Wo¸omin 1920
 
Bitwy II wojny ćwiatowej (B35)
Bitwy II wojny ćwiatowej
Szczury Pustyni
Burza Zimowa 1942
Kasserine 1943
Ancona 1944
Arnhem 1944
Bostogne 1944 (Ardeny)
Malmedy 1944 (Ardeny)
Normandia 1944 - Bradley
Normandia 1944 - Montgomery
Odra 1945
Culdron
 
Front wschodni 1940-45 (WB95)
Chark—w 1942
SmoleÄsk 1941
Bagration 1944
Budapeszt 1945
 

Mława 1939

1. Twierdza Mława
Niniejszy scenariusz zakłada, iż dowództwo polskie, na wzór prac francuskich, utworzyło na północnym Mazowszu (w okolicach Mławy) potężną, nowoczesną twierdzę. 231 schronów bojowych otaczało szczelnym pierścieniem okolice miasta. Zadaniem tej fortyfikacji było związanie na jak najdłuższy czas wojsk niemieckiej 3 Armii generała Kuchlera. Gdy zaś te "zajmą się" twierdzą Mławą, z linii Narwii ma wyjść uderzenie G.O.WYSZKÓW. W ten sposób powinno dojść do poważnej bitwy na wschód od Mławy, w której zarówno Polacy, jak i Niemcy szukać będą ostatecznego rozstrzygnięcia. Jednak Niemcy mogą liczyć na potężne wzmocnienie w postaci Grupy Pancernej GUDERIAN, zaś Polacy jedynie na rezerwowe jednostki z mobilizacji powszechnej. Czynnikiem oddziałującym na korzyść wojsk polskich jest bliskość obszaru działań do twierdz, będących jednocześnie bazami zaopatrzenia i miejscem koncentracji dużej ilości mobilizowanych i koncentrowanych wojsk.

Szczegóły

2. Armia NAREW
Scenariusz Armia NAREW jest hipotetycznym starciem jakie planowaly polskie sztaby na wypadek wojny z Niemcami w latach 1936-38. Podstawowym zadaniem wojsk polskich było opóźnienie natarcia niemieckiego wykonywanego przez jednostki 3. Armii. Z ustawienia wojsk jasno widać, że siły polskie nie są w stanie skutecznie (tzn. długo) utrzymać się na pozycji granicznej i w ciągu trzech do czterech dni powinny wycofać się na linie Wisly i Narwi, gdzie powinny wzmocnić przedmościa lub przejść do odwodów. Te trzy dni walk granicznych mialo umożliwić dokończenie mobilizacji oraz pozwolić wojskom polskim na umocnienie swych pozycji.
Plan ten wydaje się realny jeżeli weźmie się pod uwagę, że wzdtuż granicy rozstawiono jednostki szybkie (cztery brygady kawalerii) mogące w umiejętny sposób zablokować szybkie manewry wojsk niemieckich. Wydaje się, że decyzja o obronie pogranicza do ostatniej kropli krwi w przypadku tego scenariusza jest błędem. choć osobiście widywałem już rozgrywki, w których 3. Armia niemiecka ulegała wojskom polskim (np. w wyniku braku zaopatrzenia byta zdejmowana z planszy).

Szczegóły

3. Plan Worek
Scenariusz jest hipotetyczny i zakłada sytuację, w któruj wojska niemieckiej 3. Armii wykonały szybki manewr oskrzydlający w kierunku Warszawy, pozostawiając na swym lewym skrzydle polską Armię NAREW. Drugim zagrożeniem są Polacy skoncentrowani wokół Modlina i Płocka. Ich ewentualne działania ofensywne mogą doprowadzić do przerwania linii zaopatrzenia tych wojsk niemieckich, które przekroczyły Bug. Niemcy lekceważą takie zagrożenia mając w świadomości możliwóść wprowadzenia z północy potężnego odwodu w postaci Grupy Pancernej GUDERIAN. Jednak Polacy walczą o honor i o własną wolność, jedna czy nawet trzy takie grupy nie zmienią ich woli walki. Czy Twoim udzialem będzie defilada zwycięstwa pod Bramą Brandenburską w styczniu 1940 r, czy też popędzony zostaniesz tam jako jeniec wojenny? Los twojego kraju jest w twoich rękach. Bądź jednak pewny, że Niemcy zrobią wszystko, byś doczekał tej drugiej sytuacji.

Szczegóły

4. Grupa Tokarz
Jest to hipotetyczny scenariusz mający związek z działaniami części Armii POMORZE - a mianowicie grupy generała Karaszewicza-Tokarzewskiego (notabene późniejszego założyciela Związku Walki Zbrojnej-ZWZ, zalążka Armii Krajowej) Grupa ta, według tego scenariusza, nie bierze udzialu w bitwie nad Bzurą, osłaniając Armię POZNAŃ gen. Kutrzeby, ale przekracza Wisłe w Płocku, aby uderzyć w skrzydło wojsk niemieckiej 3 Armii atakującej Modlin.
Niemcy moga skutecznie przeciwdziałać grożącemu im niebezpieczeństwu poprzez wprowadzenie do walk całego lub części XIX KPanc. gen. Guderiana. Jednak użycie tych wojsk w tym miejscu spowoduje wyraźne osłabienie ataku na linię Narwi.

Szczegóły

5. Operacja LATO
Operację LATO realizowały dwie polskie armie:
2. A, atakując z okolic Płocka (5, 8, 20. DP, Nowogródzka BK i Mazowiecka BK) miała za zadanie opanowanie Sierpca, Lidzbarka i obejścia Mławy od północy.
3. A, z okolic Wyszkowa powinna oczyścić z nieprzyjaciela teren pomiędzy Bugiem i Narwią, opanować przyczółki na tej drugiej rzece i uderzyć koncentrycznie na Mławę i Nidzicę. W skład armii weszły dwa korpusy: III KA - 18, 33. 41 DP, IV KA - 1, 35. DP, Suwalska BK, Podlaska BK, Grodzieńska BKPanc. Obszar pomiędzy armiami zabezpieczały jednostki Brygady obrony Narodowej "Warszawa" oraz jednostki zapasowe. Do ich najważniejszych zadań należała obrona twierdzy w Modlinie.
Dywizje piechoty wraz z kawalerią szybko przekroczyły rzekę Bug i uderzyły na dywizje ochrony granic. Natychmiast przystąpiono do odbudowy zniszczonych pół roku wcześniej mostów, bez nich dalsze prowadzenie dzałań wojennych było praktycznie niemożliwe. Tylko w ten sposób można było wprowadzić do walki nowo zorganizowaną Grodzieńską BKPanc. W ciągu kilku pierwszych dni opanowano m.in. Ostrów Mazowiecką, Zambrów i Sierpc. Północne Mazowsze, choć powoli, jednak zdecydowanie powracało do macierzy. Zaskakująco dobrze udała się akcja werbunkowa na terenach opanowywanych przez Polaków. Masowo zgłaszali się do wojska młodzi ludzie ze wsi i miasteczek, jak również zdarzały się dezercje Mazurów wcielonych do Wehrmachtu (utworzono w ten sposób kilka batalionów Obrony Narodowej). Działania wojsk polskich napotkały trudności dopiero w pobliżu dawnej granicy Prus Wschodnich, lecz impet polskiego uderzenia był nie do zatrzymania.
Istnieje możliwość rozegrania całości kampanii marcowej, którą proponujemy przeprowadzić następująco. Jako pierwsza powinna zastać rozegrana bitwa na planszy "Lądowa Obrona Wybrzeża" (do 10 września). Jeżeli jakiekolwiek jednostki polskie lub niemieckie wyjdą poza planszę, w kierunku południowym, należy zapisać kiedy miało to miejsce i ile punktów ruchu im pozostało (proponujemy skorzystać z załączonej tabeli - TABELA PRZEJŚĆ). Następnie należy rozegrać pierwsze 10 dni na planszy do POMORZA, z uwzględnieniem ewentualnego przejścia wojsk z północnej krawędzi. Jako trzecia rozgrywana jest bitwa na planszy do MŁAWY. Można też wprowadzać element łączenia plansz, w takim przypadku można rozgrywać wspólnie LOW i POMORZE (co polecam). Operacja ZIMA
Operacja WIOSNA
Operacja JESIEŃ

Szczegóły