Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Forum (english) |
Przepraszamy, strona w budowie
Scenariusze
Gry systemowe:
WrzesieÄ 1939 (W39)
Wybrzeýe 1939
Pomorze 1939
M¸awa 1939
Suwalszczyzna 1939
Bzura 1939
 
W tym systemie także:
Wo¸omin 1920
 
Bitwy II wojny ćwiatowej (B35)
Bitwy II wojny ćwiatowej
Szczury Pustyni
Burza Zimowa 1942
Kasserine 1943
Ancona 1944
Arnhem 1944
Bostogne 1944 (Ardeny)
Malmedy 1944 (Ardeny)
Normandia 1944 - Bradley
Normandia 1944 - Montgomery
Odra 1945
Culdron
 
Front wschodni 1940-45 (WB95)
Chark—w 1942
SmoleÄsk 1941
Bagration 1944
Budapeszt 1945
 

Budapeszt 1945

1. Późne winobranie
Oddziały radzieckie dotarły na skraj linii Małgorzaty w pierwszej dekadzie grudnia. Były jednak zbyt słabe, a przede wszystkim pozbawione wsparcia wojsk szybkich i artylerii. Szwankowało w dalszym ciągu zaopatrzenie, z powodu nadzwyczaj rozciągniętych linii komunikacyjnych, trudnych warunków meteorologicznych oraz ciągłego zagrożenia przepraw przez Dunaj przez niemieckie lotnictwo oraz wody wezbranej rzeki. Ogólna sytuacja nie była jednak korzystna dla wojsk niemieckich. GA "Południe" wymagała znacznego wzmocnienia.
OKH oraz OKW radziły w tej sprawie już 2 grudnia. Istotna była jednak różnica zdań. O ile OKH widziało większe zagrożenie w radzieckim zgrupowaniu 2. Frontu Ukraińskiego na północnywschód od Budapesztu, to już GA "Południe" większego niebezpieczeństwa dopatrywała się w 4, A Gw i 46, A, 3, Frontu Ukraińskiego. Gen. Guderian zezwolił w końcu na przegrupowanie 3 i 6 DPanc, które znajdowały się w odwodzie GA "Środek" dopiero 9 grudnia. Obie dywizje zakończyły ostatecznie przegrupowanie tuż przez radziecką ofensywą (ruszyła ona 20 grudnia). Warto również pamiętać, ie 12 stycznia rozpoczęła się ofensywa styczniowa na terenach Polski, a zabranie stamtąd dwóch pełnowartościowych dywizji pancernych miało istotny wpływ na tempo radzieckiego. (Pod koniec grudnia GA "Środek" ponownie została znacząco osłabiona poprzez "oddelegowanie" IV KPanc SS w celu odblokowania Budapesztu). 3 i 6 DPanc. użyto zresztą w sposób kuriozalny, oddzielając pułki grenadierów pancernych od batalionów czołgów (co łatwo zauważyć rozstawiając żetony do scenariusza nr 2 "Okrążenie Budapesztu". Istniały jednak zamiary, oraz przygotowywano plany przeprowadzenia przez GA "Południe" natarcia znacznymi siłami na 4. Armię Gwardii. Realizowano je bez wiary w powodzenie i trzeba powiedzieć dość ślamazarnie, co było powodem kilkakrotnego przesunięcia daty rozpoczęcia owej operacji, która otrzymała kryptonim "PÓŹNE WINOBRANIE". Głównym celem tej operacji było przełamanie pozycji 4 A Gw i wyjście na tyły 57 Armii oraz dywizji jugosłowiańskich stojących na północnym brzegu Drawy. Efektem natarcia miało być zlikwidowanie radzieckiego przyczółka operacyjnego na zachodnim brzegu Dunaju, i tym samym zażegnanie niebezpieczeństwa okrążenia Budapesztu od południa, utraty jakże cennych ostatnich szybów naftowych znajdujących się na Węgrzech (gdzie łącznie wydobywano rocznie ok. 680 tysięcy ton ropy) oraz kopalni boksytu (niezbędnego do produkcji aluminium). Rozpoczęto wzmacnianie mocno zużytych dywizji. 1 DPanc. otrzymała z Rzeszy 22 Pantery i 5 Pz. IV i razem miała 32 sprawne czołgi. Pułki grenadierów pancernych uzupełniono przeszkolonymi żołnierzami ze 153 DP Do miasta Polgardi skierowano nowo sformowaną węgierską dywizję piechoty (z elementami spadochronowymi) tj. dywizję "Szent Laszló" (Święty Władysław). Niedaleko od niej, umocnienia linii Małgorzaty obsadziła 25 węgierska DP. W dniach 10-17 grudnia, 60 transportami kolejowymi przybyła 6 DPanc, która posiadała 10 ciężkich dział p-panc, 52 Pantery i 30 Pz. IV w 11 pułku czołgów oraz 25 Panter w I batalionie 26 pułku czołgów, 13 JgPz oraz 8 baterii artylerii. W dniach 12-20 grudnia na 61 transportach przybyła zaś 3 DPanc. (14 ciężkich dział p-panc, 42 Pz. IV i 10 dział pancernych,17 JgPz. IV i 8 baterii artylerii). 19 grudnia zakończono przegrupowywanie 4 DKaw. Z Budapesztu przerzucono tylko jeden z pułków 22 DKaw.SS, bowiem na przerzut całej dywizji zabrakło już czasu. Ostatecznie z zaplanowanej i częściowo przygotowanej ofensywy nic nie wyszło. Pułki grenadierów pancernych z 6 i 3 DPanc. natychmiast po przybyciu kierowano nad rzekę Bron, gdzie do natarcia szykowała się 6 Armia pancerna Gw. Również dywizję "Szent Laszló" załadowano na ciężarówki i przewieziono w celu załatania walącego się frontu na północ od Budapesztu. Na przedpola stolicy Węgier powrócił też pułk kawalerii z 22 DKaw.SS. Całą operację przełożono na 22 grudnia, a nastpnie z oczywistych względów odwołano.
Scenariusz "Późne winobranie" oparty jest jednak na założeniu, że niemieckie dowództwo GA "Pohrdnie" i 6 Armii odpowiednio wcześniej rozpoczęło niezbędne przygotowania i zakończyło je 16 grudnia wieczorem (tak jak to przewidywała pierwotna wersja planu). Dlatego scenariusz ten rozpoczyna strona niemiecka 17 grudnia. Czasu jednak nie było zbyt wiele i wojska niemieckie muszą przełamać radzieckie pozycje jak najszybciej. Muszą też wykorzystać fakt, że radzieckie korpusy szybkie nie zostały jeszcze w pełni podciągnięte, a jeden z nich (VII Zm.) nie rozpoczął nawet przeprawy przez Dunaj (należy pamiętać o ograniczonej przepustowości radzieckich mostów na Dunaju).
Dla chętnych możliwe jest rozegranie bitwy na całej mapie, z użyciem wszystkich jednostek, Resztę brakujących wojsk nalezy rozstawić zgodnie ze scenariuszem "Okrążenie Budapesztu". Rozgrywka w takim ustawieniu jest dużo trudniejsza dla strony niemieckiej, gdyż Budapeszt oraz rejon na północny-wschód od niego są w dużej mierze pozbawione jednostek. Cele takiej rozgrywki są takie same jak w scenariuszu "Okrążenie Budapesztu".

Warunki zwycięstwa
Do 26 grudnia Niemcy muszą okrążyć i zniszczyć 57 Armię oraz wyprzeć wojska radzieckie za Dunaj. Celem jest wyparcie za Dunaj bąd zniszczenie radzieckich sztabów (57, 4, 46 Armia). Zniszczenie wszystkich trzech sztabów uważane jest za wielkie zwycięstwo strony niemieckiej, dwóch za rednie, jednego za małe zwycięstwo. Jeżeli gracz reprezentujący stronę rosyjską utrzyma wszystkie sztaby na zachodnim brzegu Dunaju, to odnosi zwycięstwo.

Uwagi
Wszystkie żetony należy rozstawić na współrzędnyh lub w promienia jednego pola od nich. Wszystkie radzieckie dywizje piechoty znajdują się w umocnieniach polowych.
Grający stroną radziecką może rozstawić dwa mosty w dowolnych miejscach.
Gracz reprezentujący stronę niemiecką dysponuje 11 żetonami umocnień stałych (linia Małgorzaty), które rozstawia dowolnie.
22 DKaw.SS oraz 503 bc SS posiadają łącznie cztery żetony TC (trupich czaszek).
Niemcy dysponują 2 żetonami lotnictwa.
Zabronione jest wchodzenie do Budapesztu (46 Armia nie musi za to ubezpieczać się od tej strony). Rozgrywka toczy się więc tylko na południe od Budapesztu, rząd heksów A36 stanowi krawęd, której nie można przekraczać. Jednostki, które ją przekroczą uważane są za wyeliminowane.

Inicjatywa
Niemcy

Czas trwania
17 grudnia - 26 grudnia

Rozstawienie wojsk
Niemcy i Węgrzy:
2 Armia Pancerna:
69 batalion dział pancernych, 3 D Kaw, 1 DG, 118 DStra., 71 DP, 92 BGren, sztab XXII Korpusu, sztab XVIII Korpusu, sztab 2 Armii Pancernej, artyleria 2 Armii Pancernej
Wszystkie jednostki 2 Armii pancernej są umocnione i rozstawione na południe od Balatonu w odległości maksymalnie 4 heksów od zachodniej krawędzi mapy.
6 Armia:
25 DP (w) - Almadi
4 D Kaw. - Veszprem
DP SL - B41,A28
3 DPanc, sztab LVI1 - Varpolóta
sztab 6 Armii - Mór
22 DKaw.SS - B39,A26
153 D szkolna - Polgardi
1 DPanc.(czołgi -1 s) - B36,A27
6 DPanc. - B34,A28
23 DPanc.(czołgi -1 s) - B33,A28
Sztab III KPanc, art/6 A, 325 BDzPanc. - Szekesfehervar
662 i 721 bac, 503 bc SS, 1/130 - Szekesfehervar
23 DP węg (-3 s) - Gardony
239 BDzPanc, 3/1 D K(w) - B28,A32
8 p SS, pułk Solt (w), - B28,A32
art. II K(w), art. VII(w) - B28,A32
20 DP węg (-3 s) - B26,A33
271 DP - B25,A34
Wszystkie żetony należy rozstawić na podanych powyżej współrzędnych lub w promieniu jednego pola od nich.

Rosjanie:
57 Armia:
cała umocniona, rozstawiona dowolnie w odległości od 5 do 7 heksów od zachodniej krawędzi mapy na południe od Balatonu.
4 Armia Gwardii:
VII Korpus Zmechanizowany - Baja
180 DS - Paks
208, 363, 364 BPanc. - Dunafoldvar
83 BMorska - Siofok
V Korpus Kawalerii - Sarbogard
Sztab 4 A, art/4 A - Simontornya
art. panc/4 A - Simoutornya
I KZm.Gw. - Simontornya
XVIII KPanc. - Tolna
5, 7, 80 DS, art/XX K - B40,A23
41, 62, 69 DS, art/XXI - B37,A24
40, 84 DS, art/CXXXVK - B35,A24
24, 34, 252 DS, art/XXXI - B32,A26
- 46 Armia
99, 316, 108 DS - B29,A28
59, 86 DS - B28,A29
art/46 A, Sztab i art. panc. - B26,A30
II KZm.Gw. - B25,A31
320, 109, 48 DS - Rackeve