Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Forum (english) |
Przepraszamy, strona w budowie
Scenariusze
Gry systemowe:
WrzesieÄ 1939 (W39)
Wybrzeýe 1939
Pomorze 1939
M¸awa 1939
Suwalszczyzna 1939
Bzura 1939
 
W tym systemie także:
Wo¸omin 1920
 
Bitwy II wojny ćwiatowej (B35)
Bitwy II wojny ćwiatowej
Szczury Pustyni
Burza Zimowa 1942
Kasserine 1943
Ancona 1944
Arnhem 1944
Bostogne 1944 (Ardeny)
Malmedy 1944 (Ardeny)
Normandia 1944 - Bradley
Normandia 1944 - Montgomery
Odra 1945
Culdron
 
Front wschodni 1940-45 (WB95)
Chark—w 1942
SmoleÄsk 1941
Bagration 1944
Budapeszt 1945
 

Budapeszt 1945

1. Późne winobranie
Oddziały radzieckie dotarły na skraj linii Małgorzaty w pierwszej dekadzie grudnia. Były jednak zbyt słabe, a przede wszystkim pozbawione wsparcia wojsk szybkich i artylerii. Szwankowało w dalszym ciągu zaopatrzenie, z powodu nadzwyczaj rozciągniętych linii komunikacyjnych, trudnych warunków meteorologicznych oraz ciągłego zagrożenia przepraw przez Dunaj przez niemieckie lotnictwo oraz wody wezbranej rzeki. Ogólna sytuacja nie była jednak korzystna dla wojsk niemieckich. GA "Południe" wymagała znacznego wzmocnienia.
OKH oraz OKW radziły w tej sprawie już 2 grudnia. Istotna była jednak różnica zdań. O ile OKH widziało większe zagrożenie w radzieckim zgrupowaniu 2. Frontu Ukraińskiego na północnywschód od Budapesztu, to już GA "Południe" większego niebezpieczeństwa dopatrywała się w 4, A Gw i 46, A, 3, Frontu Ukraińskiego. Gen. Guderian zezwolił w końcu na przegrupowanie 3 i 6 DPanc, które znajdowały się w odwodzie GA "Środek" dopiero 9 grudnia. Obie dywizje zakończyły ostatecznie przegrupowanie tuż przez radziecką ofensywą (ruszyła ona 20 grudnia). Warto również pamiętać, ie 12 stycznia rozpoczęła się ofensywa styczniowa na terenach Polski, a zabranie stamtąd dwóch pełnowartościowych dywizji pancernych miało istotny wpływ na tempo radzieckiego. (Pod koniec grudnia GA "Środek" ponownie została znacząco osłabiona poprzez "oddelegowanie" IV KPanc SS w celu odblokowania Budapesztu). 3 i 6 DPanc. użyto zresztą w sposób kuriozalny, oddzielając pułki grenadierów pancernych od batalionów czołgów (co łatwo zauważyć rozstawiając żetony do scenariusza nr 2 "Okrążenie Budapesztu". Istniały jednak zamiary, oraz przygotowywano plany przeprowadzenia przez GA "Południe" natarcia znacznymi siłami na 4. Armię Gwardii. Realizowano je bez wiary w powodzenie i trzeba powiedzieć dość ślamazarnie, co było powodem kilkakrotnego przesunięcia daty rozpoczęcia owej operacji, która otrzymała kryptonim "PÓŹNE WINOBRANIE". Głównym celem tej operacji było przełamanie pozycji 4 A Gw i wyjście na tyły 57 Armii oraz dywizji jugosłowiańskich stojących na północnym brzegu Drawy. Efektem natarcia miało być zlikwidowanie radzieckiego przyczółka operacyjnego na zachodnim brzegu Dunaju, i tym samym zażegnanie niebezpieczeństwa okrążenia Budapesztu od południa, utraty jakże cennych ostatnich szybów naftowych znajdujących się na Węgrzech (gdzie łącznie wydobywano rocznie ok. 680 tysięcy ton ropy) oraz kopalni boksytu (niezbędnego do produkcji aluminium). Rozpoczęto wzmacnianie mocno zużytych dywizji. 1 DPanc. otrzymała z Rzeszy 22 Pantery i 5 Pz. IV i razem miała 32 sprawne czołgi. Pułki grenadierów pancernych uzupełniono przeszkolonymi żołnierzami ze 153 DP Do miasta Polgardi skierowano nowo sformowaną węgierską dywizję piechoty (z elementami spadochronowymi) tj. dywizję "Szent Laszló" (Święty Władysław). Niedaleko od niej, umocnienia linii Małgorzaty obsadziła 25 węgierska DP. W dniach 10-17 grudnia, 60 transportami kolejowymi przybyła 6 DPanc, która posiadała 10 ciężkich dział p-panc, 52 Pantery i 30 Pz. IV w 11 pułku czołgów oraz 25 Panter w I batalionie 26 pułku czołgów, 13 JgPz oraz 8 baterii artylerii. W dniach 12-20 grudnia na 61 transportach przybyła zaś 3 DPanc. (14 ciężkich dział p-panc, 42 Pz. IV i 10 dział pancernych,17 JgPz. IV i 8 baterii artylerii). 19 grudnia zakończono przegrupowywanie 4 DKaw. Z Budapesztu przerzucono tylko jeden z pułków 22 DKaw.SS, bowiem na przerzut całej dywizji zabrakło już czasu. Ostatecznie z zaplanowanej i częściowo przygotowanej ofensywy nic nie wyszło. Pułki grenadierów pancernych z 6 i 3 DPanc. natychmiast po przybyciu kierowano nad rzekę Bron, gdzie do natarcia szykowała się 6 Armia pancerna Gw. Również dywizję "Szent Laszló" załadowano na ciężarówki i przewieziono w celu załatania walącego się frontu na północ od Budapesztu. Na przedpola stolicy Węgier powrócił też pułk kawalerii z 22 DKaw.SS. Całą operację przełożono na 22 grudnia, a nastpnie z oczywistych względów odwołano.
Scenariusz "Późne winobranie" oparty jest jednak na założeniu, że niemieckie dowództwo GA "Pohrdnie" i 6 Armii odpowiednio wcześniej rozpoczęło niezbędne przygotowania i zakończyło je 16 grudnia wieczorem (tak jak to przewidywała pierwotna wersja planu). Dlatego scenariusz ten rozpoczyna strona niemiecka 17 grudnia. Czasu jednak nie było zbyt wiele i wojska niemieckie muszą przełamać radzieckie pozycje jak najszybciej. Muszą też wykorzystać fakt, że radzieckie korpusy szybkie nie zostały jeszcze w pełni podciągnięte, a jeden z nich (VII Zm.) nie rozpoczął nawet przeprawy przez Dunaj (należy pamiętać o ograniczonej przepustowości radzieckich mostów na Dunaju).
Dla chętnych możliwe jest rozegranie bitwy na całej mapie, z użyciem wszystkich jednostek, Resztę brakujących wojsk nalezy rozstawić zgodnie ze scenariuszem "Okrążenie Budapesztu". Rozgrywka w takim ustawieniu jest dużo trudniejsza dla strony niemieckiej, gdyż Budapeszt oraz rejon na północny-wschód od niego są w dużej mierze pozbawione jednostek. Cele takiej rozgrywki są takie same jak w scenariuszu "Okrążenie Budapesztu".

Szczegóły

2. Nad cichym modrym Dunajem
Scenariusz "Nad cichym, modrym Dunajem" rozgrywany jest na mapie będącej przedłużeniem mapy wydanej do gry "Budapeszt 45". Południowa krawędż "Budapesztu" oraz północna obecnej mapy pasują do siebie. Także większa część jednostek (żetonów) występujpych w tym scenariuszu pochodni z "Budapesztu". Obecny scenariusz jest preludium do bitwy o stolicę Węgier, gdyż w miejscu, gdzie Drawa wpada do Dunaju Rosjanie i Jugosłowianie uchwycili przyczółek taktyczny, z którego roapoczęli operacje w głąb terytorium Węgier. Z tego też względu zadania w scenariuszu postawiono tak a nie inaczej. Dowództwo niemieckie długi czas nie było pewne co będzie rzeczywistym celem Armii Czerwonej po zakońezeniu Operacji belgradzkiej. Przeważyła w końcu opinia (zresztą btędna), że kolejnym celem będzie Zagrzeb, a nie Budapeszt. Stąd też tak duże nasycenie wojsk niemieckich w Sławonii (część Chorwacji między Drawą a Sawą). Dywizje LXVIII Korpusu w miarę postępów radzieckiej ofensywy na Węgrzech były przerzucane pod Balaton, a ich miejsce zajmowaty jednostki wycofywane z Bośni.

Szczegóły

3. Loteria
Niniejszy scenariusz umożliwia odtworzenie operacji zaczepnej Armii Czerwonej jaka miała miejsce na południowy zachód od Budapesztu i była konsekwencją niemieckiej operacji KONRAD III. "Operacja LOTERIA" jest więc dalszym ciągiem bitwy na przedpolach Budapesztu, lecz inicjatywa należy teraz do wojsk radzieckich. 27 stycznia 1945 roku front wyglądał następująco: 4 Armia Gwardii została przepołowiona i większa jej część pozostała na północ od jeziora Velenc. Reszta armii, oraz korpusy i dywizje pośpiesznie ściągane znad Drawy oparły swą obronę o kanał Sió.
Naprzeciw nim broniła się grupa "Pape", złożona z 25. węgierskiej dywizji piechoty, 3. DPanc, batalionów rozpoznawczych z 1. i 23. DPanc oraz sztabu dywizji FHH (której oddziały były zamkniętw Budapeszcie) . IV KPanc SS jak wiadomo skręcił na północ w celu odblokowania Budapesztu-stąd tak charakterystyczne ugrupowanie wojsk. Głęboki klin wbity w ugrupowanie 4. Armii Gwardii nosił nazwę "Worka Pazmand".
Impet natarcia powoli jednak wygasał, a wraz z pojawieniem się nowych sił (przerzuconych z 2. Frontu Ukraińskiego) Rosjanie przeszli do natarcia. Południowe zgrupowanie uderzeniowe składało się z CXXXV Korpusu (podporządkowanego 57. A) oraz XXX Korpusu (zwolnionego z walk po zajęciu Pesztu), XVIII KPanc. oraz szybko uzupełnionego CXXXIII Korpusu oraz z resztek dywizji XXI Korpusu.
Dowodzenie nad większością sił przejął przybyty z Karelii sztab 26. Armii gen. Gagena. Trzon północnego zgrupowania tworzył CIV Korpus oraz XXIII Korpus Pancerny. Podczas walk na dużo większą skalę działało sowieckie lotnictwo, zwłaszcza samoloty szturmowe. 3. DPanc została wręcz zdziesiątkowana przez naloty i praktycznie pozbawiona pojazdów opancerzonych. Po walkach była dywizją tylko z nazwy, miała bowiem siłę niezbyt silnej grupy bojowej. Walki były niezwykle zażarte, Niemcy zagrożeni okrążeniem z niemalże wszystkich kierunków musieli się cofać, choć zadawali ogromne straty nacierającym z brawurą Rosjanom (XXIII KPanc. stracił jednego dnia 123 czołgi).
Do 13 lutego Rosjanom udało się przywrócić poprzednią (tzn. z 17 stycznia) linię frontu. 14 lutego padła Buda. Próba przebicia się w zasadzie nie przyniosła powodzenia - większość tych, którzy zdołali w ogóle wydostać się ze wzgórza zamkowego zginęła lub dostała się do niewoli.
Wszystko wskazywało na to, że od tego momentu Niemcy będą się tylko cofać. Ale front węgierski szykował kolejną niespodziankę. 0 tym już wkrótce.

Szczegóły

4. Preludium
Scenariusz ten jest rozgrywany na północnej części mapy do "Budapesztu 45". Graniczną, dolną krawędzi, której nimożna przekraczać jest rząd A44. Scenariusz ten obrazuje na tarcie I KPanc SS w połowie lutego na 7 Armię Gwardii. Operująca na tym odcinku frontu 6 APanc Gwardii została przesunięta na tyły celem uzupełnienia przed operacją wiedeńską. Wojska niemieckie wykorzystały słabość Rosjan. Ponadto udział w walkach I KPanc. SS był sporym zaskoczeniem, i zdecydował o powodzeniu natarcia. Niemcy poprzez taktyczne zaskoczenie przeciwnika odnieśli lokalne zwycięstwo.
Ale każdy kij ma dwa końce. Niemożliwe już było zaskakujące natarcie całej 6 Armii Pancernej SS na początku marca, zaskoczenie operacyjne nie wchodziło w rachubę. Z tego również powodu natarcie marcowe nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Szczegóły

5. Bitwa Balatońska
W scenariuszu ukazane jest główne natarcie armii niemieckich w marcu 1945 roku, które miało miejsce w zachodnich Węgrzech. Rozgrywka toczy się na dużej mapie, przy użyciu żetonów z gry jak i wydanych dodatkowo w "Dragonie".
Gdy wojska niemieckie zdobędą 2 PZ na planszy (wschód) pojawia się radzieckie 98, 99, 101 DGw., art./XXXVII z 9 A Gw. Gdy Niemcy zdobędą 4 PZ na planszę (ze wschodu) wchodzą: 103, 104, 105 DGw., art./XXXVIII. Gdy Niemcy zdobędą 5 PZ do gry wkraczają: art./XXXIX, 106, 107, 114 DGw. oraz cała artyleria 9 Armii Gwardii.

Szczegóły

6. Leśny diabeł
Rozgrywka ta umożliwia przeprowadzenie pomocniczego natarcia CXI Korpusu przez Drawę na tyły 3 Frontu Ukraińskiego, które odbyło się równocześnie z ofensywą znad Balatonu. Co prawda siły niemieckie nie są może zbyt duże, ale rzeki bronią głównie sojusznicy Armii Czerwonej - Bułgarzy i Jugosłowianie, który niezbyt dobrze radzą sobie z niemieckimi jednostkami pancernymi. Pewną "niedogodnością" są natomiast partyzanci Tity, który pozostawieni bez "dozoru" mogą wykonywać rajdy na niemieckie linie zaopatrzeniowe w Sławonii.
Rozgrywka sama w sobie nie jest trudnym zadaniem dla żadnej ze stron, tym nieminiej jako przygotowanie do całego WIOSENNEGO PRZEBUDZENIA jest doskonałym poligonem doświadczalnym. Dla tych spośród graczy, którzy chcieliby zupełnie pognębić stronę sowiecką proponujemy prowadzenie do gry II KPanc.SS.

Szczegóły

7. Na Wienu
Rozgrywka przedstawia bitwę, która rozpoczęła operację wiedeńską Armii Czerwonej. Na placu boju są już 9 Armia Gwardii i wypełniona 430 czołgami 6 Armia Pancerna Gwardii, co znakomicie zmienia stosunek sił. Rosjanie próbowali zamknąć 6 Armię Pancerną SS w kotle na południe od Balatonu. Dzięki niezwykle ofiarnej postawie żołnierzy niemieckich, poszczególne dywizje pancerne przebiły się na zachód, straty w sprzęcie były jednak ogromne. Wysoki był również odsetek pojazdów porzuconych na skutek uszkodzeń (niemożność dokonania napraw i brak pojazdów holujących) oraz braku paliwa (podobna sytuacja jak we wrześniu 1939 po stronie polskiej). Mimo radzieckiej przewagi nic nie jest do końca przesądzone.

Szczegóły

8. Wiosenne przebudzenie
Rozgrywka ta jest połączeniem scenariuszy "BITWA BALATOŃSKA" i "LEŚNY DIABEŁ". Umożliwia ona rozegranie całej ostatniej ofensywy wojsk niemieckich w roku 1945.
Możliwy jest również wariant dowolny, gdy jeden z niemieckich korpusów pancernych (np. II SS) zostanie przesunięty na inny odcinek frontu (np. za Drawę), w tym celu należy go rozstawić w promieniu 1 pola od dowolnego niemieckiego dowództwa korpusu.

Szczegóły

9. Fale Dunaju (rozszerzenie)
Dla graczy o mocnych nerwach, lubiących scenariusze dynamiczne proponuję rozszerzenie scenariusza "Fale Dunaju". Czas trwania rozgrywki jest taki sam, te same są też cele jak w scenariuszu pierwotnym. Dodajemy jedynie mapą mapę z "Dragona" oraz wymienione poniżej jednostki. Obie mapy stanowią jeden teren operacji, nie ma żadnych ograniczeń w przerzucaniu jednostek z jednej mapy na drugą. Silnych jednostek radzieckich jest teraz znacznie więcej, stąd też przełamanie niemieckiej obrony powinno być znacznie łatwiejsze.

Szczegóły