Ta strona wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania spersonalizowanych preferencji. Ustawienia dotyczace plików cookies można zmienić samodzielnie w przegladarce internetowej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
| Aktualności | Sklep | Księgarnia | Punkty sprzedaży | Wydane gry | Archiwum | Errata | Scenariusze |
| Komentarze do gier | Armagedon | Redakcja | Linki | Pliki do pobrania |
| Forum (english) |
Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 22 867 65 64 lub 502 05 37 36
Komentarze do gier
Pytania i odpowiedzi
Bitwy II wojny światowej
 
Zadaj pytanie
 
Uzupełnienia przepisów
Wrzesień 1939
Bitwy II wojny światowej
Ardeny 1944
 
FAQ
Bitwy II wojny światowej
 

Uzupełnienia przepisów - Wrzesień 1939

22.0 Dezorganizacja

[22.1] Zasady szczegółowe
[22.11] Każda jednostka wojskowa (nie sztabowa), która w wyniku walki (w tym samodzielnego ataku lotnicywa) uzyska efekt B2, B3, B4, B5 (a gracz nią dowodzący zdecyduje się na jej wycofanie), może ulec "DEZORGANIZACJI". W celu sprawdzenia, czy jednostka uległa dezorganizacji, należy wykonać, rzut kostką:
wycofanie o 5 pól - wynik 4,3,2,1 = D
wycofanie o 4 pola - wynik 3,2,1 = D
wycofanie o 3 pola - wynik 2,1 = D
wycofanie o 2 pola - wynik 1 = D
W przypadku niekorzystnego rzutu oddział przykrywany jest żetonem D.
[22.12] D nie podlegają dowództwa.
[22.13] Jednostki zdezorganizowane nie mogą samodzielnie budować umocnień polowych.
[22.14] Jeżeli jednostka wycofana uległa dezorganizacji a w trakcie wycofywania, jej tor ucieczki przechodził przez inną sojuszniczą jednostkę, to należy wykonać rzut w celu ustalenia, czy jednostka, przez którą wycofywała się jednostka zdezorganizowana, nie uległa (również) dezorganizacji.
Wynik 1 - została zdezorganizowana i zmuszona do wycofania razem z jednostką dezorganizującą
Wynik 2-5 - brak efektu
Sojusznicza jednostka, która w ten sposób uległa dezorganizacji, wycofuje się wraz z oddziałem dezorganizującym.
[22.15] Jednostka zdezorganizowana, która po podzieleniu przez 2 posiada 1 PS, nie posiada strefy kontroli.

[22.2] Wpływ dezorganizacji na ruch i walkę
[22.21] Dezorganizacja nie ma wpływu na ruch jednostek wojskowych.
[22.22] Każda jednostka, która znajduje się w stanie dezorganizacji, walczy połową posiadanych punktów siły (zaokrąglając w górę). Zdezorganizowana artyleria wspiera walki, używając połowy modyfikatora ognia artyleryjskiego.
normalnie w dezorganizacji
1,5 1
1 0,5
0,5 0

[22.23] W przypadku ataku lotniczego lub samodzielnego ataku artyleryjskiego na jednostkę zdezorganizowaną straty odliczane są od wszystkich posiadanych przez jednostkę PS. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy odpisywane są PS po walce z innymi jednostkami lądowymi.

[22.3] Odzyskiwanie sprawności organizacyjnej
[22.31] Każda jednostka wojskowa, która przez cały dzień, począwszy do własnej fazy ruchu nie porusza się i nie znajduje się w strefie kontroli wrogiej jednostki (ani we własnej fazie ruchu, ani w fazie ruchu nieprzyjaciela), odzyskuje automatycznie sprawność organizacyjną (zdejmuje się z niej żeton D).

23.0 Panika

[23.1] Zasady szczegółowe
[23.11] Każda jednostka, która uległa dezorganizacji i w takim stanie zmuszona została do walki, po której gracz nią dowodzący zdecydował się na ucieczkę (B2, B3, B4, B5), może ulec panice. W celu sprawdzenia, czy jednostka uległa panice, należy wykonać rzut kostką:
wycofanie o 5 pól - wynik 4,3,2,1 = P
wycofanie o 4 pola - wynik 3,2,1 = P
wycofanie o 3 pola - wynik 2,1 = P
wycofanie o 2 pola - wynik 1 = P
W przypadku niekorzystnego rzutu oddział przykrywany jest żetonem "PANIKA".
[23.12] Na początku własnej fazy ruchu każda jednostka przykryta żetonem P zmuszona jest do wycofania się najkrótszą drogą (wykorzystując maksymalną ilość posiadanych PR) do najbliższego tzw. PUNKTU REORGANIZACJI. W przypadku gry MŁAWA 1939 są to wszystkie miasta i forty na linii Wisły i Narwi lub też jednostki dowódcze. W przypadku gry WYBRZEŻE są to Hel i Gdynia
[23.13] W przypadku gdy na najkrótszej drodze odwrotu w „Panice" znajduje się jednostka nieprzyjaciela, oddział wycofywany ulega automatycznie eliminacji z gry.
[23.14] Jednostki zdezorganizowane i spanikowane nie mogą samodzielnie budować umocnień polowych.
[23.15] W przypadku ataku lotniczego lub samodzielnego ataku artyleryjskiego na jednostkę zdezorganizowaną lub spanikowaną straty odliczane są od wszystkich posiadanych przez jednostkę PS.
[23.16] Każda jednostka przykryta żetonem PANIKA ulega automatycznej eliminacji, jeżeli w fazie ruchu nieprzyjaciela przez pole, na którym się ona znajduje, przejdzie wroga jednostka nieartyleryjska i niesztabowa (zniszczenie takiego oddziału pociąga za sobą wydanie dodatkowego 1 PR). W przypadku, gdy na polu sąsiednim do pola, na którym znalazł się oddział spanikowany, znajdzie się jednostka nieprzyjacielska i dochodzi do starcia, to jednostka objęta paniką walczy tylko 1 PS.
[23.17] Jednostki objęte paniką nie posiadają strefy kontroli.